Teamtaken

Om wedstrijden te spelen zijn er onder andere scheidsrechters nodig. Bij SKC wordt er per competitie lid verwacht om zogeheten teamtaken te vervullen. Aan het begin van het seizoen worden deze per team verdeeld. Het team geeft dan aan de teamtakencoördinator de verdeling van teamtaken binnen het team door. Het is de taak van de teamtakencoördinator om de beurten zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Er zijn verschillende teamtaken mogelijk. Dit zijn wedstrijden fluiten, wedstrijden tellen, bardienst draaien, BHV’er zijn en zaalwacht uitvoeren. Op deze manier kan SKC met behulp van vrijwilligers wedstrijden en evenementen organiseren! In het huidige teamtakenschema kan je vinden wanneer jij bent ingedeeld voor je teamtaak. Voor vragen over teamtaken kan je mailen naar teamtakenco@skcvolleybal.nl . 

Klik voor de verschillende teamtaken:

Scheidsrechters

Scheidsrechters zorgen dat de wedstrijden eerlijk verlopen. Elke wedstrijd heeft een scheidsrechter nodig. Als scheidsrechter zorg je dat de spelregels worden nageleefd en leid je het warmlopen in goede banen. Je bent dan ook een half uur voor begin van de wedstrijd aanwezig. Als je een nieuwe scheidsrechter bent, krijg je een fluitje van SKC. Er wordt een scheidsrechtercursus aangeboden om te oefenen en de spelregels te leren.

Er zijn verschillende niveau’s aan scheidsrechters binnen SKC. Als je de online spelregeltoets via Volleybalmasterz.nl hebt gehaald, heb je een V6 licentie en mag je wedstrijden gaan fluiten in de 3e klasse en 4e klasse. Na een V4 cursus mag je ook de 2e en 3e klasse fluiten. Als 2e scheidsrechter fluit je mee met promotieklasse wedstrijden en als VS3 ben je regioscheidsrechter. Dan fluit je wedstrijden in de promotieklasse en 3e divisie in de gehele regio.

Binnen SKC wordt je op je eigen niveau als scheidsrechter ingedeeld. Hierin kan je ook je voorkeuren opgeven via de scheidsrechterenquête. Als je de spelregels nog even wilt herhalen voor je scheidsbeurt staat de powerpoint van de scheidsrechtercursus en de scheidshulp op deze website onder het kopje ‘Documenten’ voor extra uitleg. Tijdens de wedstrijden zijn er ook altijd bestuursleden aanwezig om te helpen.

Tellers 

De tellers zijn ook erg belangrijk voor de wedstrijden. Als teller zit je met z’n tweeën aan de teltafel en houd je de punten bij van de spelende teams. Ook wordt er binnen SKC met het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) gewerkt. Dit is een online formulier waar alle punten moeten worden ingevuld, maar ook onder andere de teamopstellingen en de wissels. Er wordt dan ook van de tellers verwacht dat ze een kwartier voor begin van de wedstrijd aanwezig zijn. Uitleg over hoe DWF gebruikt moet worden, staat in de DWF hulp. Deze is te vinden op de website onder het kopje ‘Documenten’. De DWF hulp ligt ook tijdens het tellen op de teltafel. Ook zijn er altijd bestuursleden aanwezig tijdens de wedstrijden om te helpen met het tellen. 

Barleden

SKC neemt op wedstrijdavonden en sommige evenementen, zoals het nachttoernooi, de bar over bij het USC. Onze barleden staan dan achter de bar om voor de leden pitchers te tappen en friet te bakken. Om alcohol te mogen schenken moet je een e-learning maken en een certificaat krijgen. Voor je eerste dienst krijg je een rondleiding om te weten waar alles ligt. De BHV’er heeft als taak erbij om de bar te coördineren, dus die is altijd aanwezig om te helpen naast het bestuur. 

BHV 

Als SKC het USC overneemt tijdens wedstrijdavonden en evenementen is de BHV’er het aanspreekpunt. De BHV’er coördineert de bar, hij of zij zorgt dat het USC netjes wordt achtergelaten en volgens protocol wordt afgesloten. Tijdens incidenten schiet de BHV’er te hulp. Zo moet de BHV’er eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen blussen en bij noodsituaties het gebouw evacueren.

Hiervoor krijg je trainingen om BHV’er te worden en moeten elk jaar herhalingscursussen gevolgd worden. Je bent minimaal twee jaar BHV’er bij SKC. Naast de trainingen krijg je ook een rondleiding door het USC. Tijdens je dienst krijg je een consumptiebon waarmee je een gratis drankje kan halen. Wel mag je tijdens je BHV dienst geen alcohol nuttigen. 

Zaalwacht

Zaalwacht heeft twee shifts. De eerste zaalwacht is een half uur voor de warming up aanwezig en zorgt dat alles klaar staat om de wedstrijd te spelen. Dit houdt in netten opzetten en ballen tellen, maar ook scheidsrechterstoelen en teltafels klaarzetten. De tweede zaalwacht shift is aan het einde van de avond als alle wedstrijden afgelopen zijn. Dan wordt alles weer opgeruimd en opgeborgen waar het hoort. Ook worden de ballen dan weer geteld. Zaalwacht doe je met heel je team en wordt ook ingedeeld door de teamtakencoördinator. Er is een zaalwachtinstructie filmpje beschikbaar op het youtube kanaal van SKC.

Teamtakenschema

Het teamtakenschema wordt voortaan naar je e-mail gestuurd.