Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste volleyballers in een van onze 9 heren en 15 damesteams, beginnend of ervaren! Ben je van plan om lid te worden bij SKC Studentenvolleybal? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de EL CID, maar ook gedurende het seizoen!

Update 28 augustus 2023:

Na de El-Cid gaat de periode met trainingsgroepen van start. Geïnteresseerden zullen voorafgaand een mail ontvangen met verdere informatie. Het onderstaande formulier zal zowel voor als gedurende de EL-Cid openstaan. Aan de hand van het interesseformulier zal gekeken worden wie uitgenodigd kan worden om te volleyballen. Deze mails zullen zowel worden verstuurd wanneer het formulier openstaat als kort na het sluiten daarvan. Geïnteresseerden die niet worden uitgenodigd zullen een mail krijgen of zij op de wachtlijst willen. Mogelijk worden er nog spelers van de wachtlijst benaderd gedurende de periode met trainingsgroepen, anders biedt de wachtlijst plaats voor eventuele plekken in januari dan wel de volgende periode met trainingsgroepen in 2024.

Voor vragen kan er gemaild worden naar tc@skcvolleybal.nl.

 Hoe kan ik lid worden van SKC?

Om lid te worden van SKC, dienen geïnteresseerden eerst het interesseformulier in te vullen. Het interesseformulier is dus nog geen inschrijving. Mits er nog genoeg plek is, worden geïnteresseerden die zich aanmelden via het interesseformulier door de Technische Commissie (TC) uitgenodigd om een keer te komen meetrainen tijdens de trainingsgroepenperiode in augustus. De Technische Commissie bestaat uit SKC’ers die verantwoordelijk zijn voor de selectie van nieuwe leden en het maken van de teamindeling. 

De trainingsgroepenperiode vindt plaats in de drie weken na de EL CID (introductieweek Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden). Aangezien de El Cid dit jaar langer duurt en dus ook later eindigt, is het waarschijnlijk dat we al tijdens de EL CID beginnen met trainingsgroepen (data worden t.z.t. gecommuniceerd). Tijdens de trainingen in de trainingsgroepen kun je kijken of je volleyballen bij SKC leuk vindt en kun je de Technische Commissie laten zien wat je niveau is. Nadat je minimaal 1 keer hebt meegetraind, mag je je officieel inschrijven bij SKC via het inschrijfformulier om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap. Je mag maximaal drie keer meetrainen. Na de derde training (en voor 1 september) moet je de keuze maken of je lid wilt worden bij SKC. Het inschrijfformulier zal je te zijner tijd krijgen van het bestuur of de TC. Doordat wij doorgaans meer aanmeldingen krijgen dan beschikbare plekken, kunnen wij helaas niet iedereen toelaten. Als je wordt toegelaten, word je met behulp van de trainingsgroepen vervolgens in het juiste team ingedeeld. Meer over de trainingsgroepenperiode en hoe wij nieuwe leden selecteren lees je hieronder.

 Ik heb het interesseformulier ingevuld, wat nu?

Als je het interesseformulier invult, neemt de TC contact met je op via de mail. Zoals hierboven beschreven, word je, mits er nog plek is, uitgenodigd door de TC om een keer mee te komen trainen tijdens de trainingsgroepenperiode. Als je al eerder dan de EL CID het formulier invult, kan het soms zijn dat je even moet wachten op een reactie van de TC. 

Let op: de afgelopen jaren zijn er meer geïnteresseerden geweest dan het aantal beschikbare plekken bij SKC. Omdat we willen voorkomen dat de trainingsgroepen in de trainingsgroepenperiode overvol raken, kan het zo zijn dat we in de trainingsgroepenperiode besluiten geen nieuwe geïnteresseerden meer uit te nodigen. Hierover zal de TC je altijd informeren. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je wordt uitgenodigd, maar dit is geen garantie. Zeker als je je pas later in de trainingsgroepenperiode aanmeldt, zijn er nog maar weinig weken over om je te laten zien aan de TC, waardoor andere geïnteresseerden die al vaker hebben meegetraind waarschijnlijk meer kans maken. Als er toch weer een plekje vrijkomt gedurende de trainingsgroepenperiode, zal de TC je alsnog uitnodigen.

 De trainingsgroepenperiode

Tijdens de trainingsgroepenperiode word je ingedeeld in een trainingsgroep die zo goed mogelijk past bij je niveau. Je traint in deze trainingsgroepen met huidige leden en geïnteresseerden. De trainingen vinden plaats op het Universitair Sportcentrum (Einsteinweg, Leiden). Wanneer de trainingen plaatsvinden, wordt door de TC naar je gecommuniceerd. 

Vanwege het grote aantal geïnteresseerden heeft SKC een ledenstop. De TC gebruikt de trainingsgroepenperiode om te kijken wat je niveau is en in welk team je het beste zou passen. Niet alleen niveau speelt een rol bij de selectie, ook motivatie en aanwezigheid gedurende de trainingen zijn belangrijke zaken die meespelen bij een eventuele toelating. 

 Wanneer kan ik lid worden?

SKC Studentenvolleybal nodigt potentiële nieuwe leden op twee momenten gedurende het seizoen uit. De eerste periode is de hierboven beschreven periode aan het begin van het seizoen (na de EL CID in augustus/september). De meeste leden worden gedurende deze periode toegelaten. Er is ook nog een mogelijkheid om gedurende het seizoen lid te worden. Mochten er plaatsen vrijkomen gedurende het seizoen, dan is er ook in januari na de winterstop een periode waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd. Dat er plekken vrijkomen in januari, kunnen wij niet garanderen. Geïnteresseerden kunnen overigens gedurende het hele jaar het bovenstaande interesseformulier invullen of een mailtje sturen naar secretaris@skcvolleybal.nl voor de mogelijkheden. 

 Hoe kan ik meer te weten komen over SKC?

Neem vooral een kijkje op deze website. Ook is het aan te raden om onze sociale media te volgen zoals onze Instagram en Facebook. Om een beter gevoel te krijgen van de sfeer bij SKC, raden we aan om eens langs te komen tijdens de EL CID en een kijkje te nemen op hun online platform, waar wij ook vertegenwoordigd zijn. Meer informatie over het selectieproces is te vinden in het toelatingsbeleid. Veel andere vragen en antwoorden zijn ook te vinden onder het kopje ‘Lid worden?’ op deze website. Voor verdere vragen kan je contact opnemen met het bestuur (secretaris@skcvolleybal.nl) of direct met de Technische Commissie (tc@skcvolleybal.nl).

 Wat gebeurt er in de volgende scenario’s?

Wel interesseformulier ingevuld, niet uitgenodigd voor trainingsgroepen

Omdat we willen voorkomen dat de trainingsgroepen in de trainingsgroepenperiode overvol raken, kan het zo zijn dat we in de trainingsgroepenperiode besluiten geen nieuwe geïnteresseerden meer uit te nodigen. Hierover zal de TC je altijd informeren. De kans dat je niet meer wordt uitgenodigd bestaat vooral als je je later in de trainingsgroepenperiode aanmeldt. Er zijn dan nog maar weinig weken over om je te laten zien aan de TC, waardoor andere geïnteresseerden die al vaker hebben meegetraind waarschijnlijk meer kans maken. Een tip is om dus zo snel mogelijk het interesseformulier in te vullen als je lid zou willen worden. Als er toch weer een plekje vrijkomt gedurende de trainingsgroepenperiode, zal de TC je alsnog uitnodigen.

Mocht je helaas niet meer uitgenodigd kunnen worden tijdens de trainingsgroepenperiode in de zomer, zal je, indien er plekken zijn vrijgekomen, rond januari wel een uitnodiging krijgen. Doordat er in januari vaak maar een beperkt aantal plekken vrijkomen, is deze kans klein. In dat geval krijg je weer een uitnodiging rondom april om mee te komen trainen aan het einde van het volleybalseizoen.

Geinteresseerd, meegetraind, niet ingeschreven

Om in aanmerking te komen voor een SKC lidmaatschap, moet je je officieel hebben ingeschreven bij SKC via het inschrijfformulier. Dit kan nadat je minimaal 1 keer hebt meegetraind. Je mag maximaal drie keer meetrainen. Na de derde training (en voor 1 september) moet je de keuze maken of je lid wilt worden bij SKC. Heb je dit voor dit tijd niet gedaan, dan kan je dus niet lid worden van SKC. Als je volgend jaar opnieuw wilt proberen lid te worden, dien je opnieuw het interesseformulier in te vullen om weer deel te nemen aan de trainingsgroepenperiode. 

Meegetraind, ingeschreven, maar niet in een team geplaatst

Bij het publiceren van de voorlopige teamindeling wordt bekend gemaakt wie er lid kunnen worden bij SKC. Zoals hierboven beschreven, kunnen we door de ledenstop helaas niet alle geïnteresseerden een plekje bieden bij SKC. 

Als je je had ingeschreven, maar niet in een team bent geplaatst bij de voorlopige teamindeling, dan betekent dit dat je helaas geen lid bent geworden van SKC. In dit geval kom je terecht op de wachtlijst. 

Wat houdt de wachtlijst in? Net als bij de geïnteresseerden die alleen het interesseformulier hebben ingevuld (maar niet hebben meegetraind tijdens de trainingsgroepenperiode), zullen mensen op de wachtlijst een uitnodiging krijgen om mee te komen trainen in januari als er plekken zijn vrijgekomen. Mochten er geen plekken zijn vrijgekomen, dan krijgen zij een uitnodiging rondom april om mee te komen trainen. Als je op de wachtlijst staat, heb je voorrang om lid te worden bij SKC mits je naar de trainingen komt waarvoor je bent uitgenodigd door de TC (goede redenen voor afwezigheid daargelaten) en je inzet en motivatie toont. 

Beachvolleybal

Het is niet mogelijk om alleen beachvolleyballid te worden. SKC is een indoor-volleybalvereniging. Als iets extra’s, bieden wij onze leden wel beachvolleybaltrainingen en een beachcompetitie aan vanaf mei nadat de reguliere indoorcompetitie voorbij is tot ongeveer begin juli. Hier is dus geen apart lidmaatschap voor. Om mee te doen aan deze beachtrainingen moet je eerst als SKC-lid zijn toegelaten. Je kunt wel zelf beachvelden reserveren om zelf te beachvolleyballen als je een USC abonnement hebt. Deze beachvelden zijn beschikbaar voor iedereen met dergelijk abonnement.