Groene daad AcCie '21-'22

5F81351E 6D62 4893 BE5A 9A7CD9A4F2D4

 

De voorspelling die aan het begin van het AcCie jaar in de sterren stond is uitgekomen: de ZodiacCie heeft een onvergetelijk jaar neergezet. Zij zijn het seizoen goed begonnen met het Introtoernooi, waar we samen het USC met de kleuren van de regenboog kleurde.

Ook werd weer het nooit-te-vergeten Leidsontzet gevierd op 2 oktober. De AcCie-leden hebben lang in de keuken gestaan om voor ons de traditionele hutspot op te scheppen. Later in oktober konden SKC’ers zich weer flink bezatten op het TPF. Heel SKC had lang gewacht om eindelijk trots hun teamthema te presenteren in matchende outfits. Dankzij de AcCie hadden wij een geweldige avond. Dit was een goede afsluiter voordat de horoscoop niet veel goeds voorspelde: de corona maatregelen kwamen weer om de hoek kijken. Toch had de commissie de dichters in hun naar boven weten te halen en waren er voor elk team goede gedichten geschreven met Sinterklaas. Er was zelfs gezorgd dat de sint en pieten dit persoonlijk op beeld voor lazen aan onze zoete leden. Ondanks dat de sterren niet altijd goed stonden, werd er altijd gezocht naar een oplossing. Zo konden SKC’ers toch shinen in hun mooie galakleding op de Galaborrel. Daarnaast werden SKC’ers weer overspoeld door liefde tijdens de Valentijnsactie, waar de AcCie een super mooi bedrag had weten op te halen voor ‘Het Vergeten Kind’. 

 

Toen de maatregelen weer weg waren, konden we eindelijk weer feesten en dit werd ook zeker gedaan op het Ballenfeest. Door jullie goede samenwerking konden wij samen met andere sporters van het USC een mooie avond beleven. Na het lezen van de Touché wisten we in ieder geval dat onze leden erg hebben genoten die avond. Ook was het weer tijd voor het geliefde B(BBBB)ZT. De aanmeldingen om betoverd en behekst te worden stroomde binnen. De AcCie heeft SKC weer goed op de kaart gezet bij onze broertjes en zusjes. Het was een fantastisch toernooi met daarna een spetterend feest. Dankzij de AcCie hadden SKC’ers tot in de late uurtjes kunnen dansen. Toch was de kers op de taart van het mooie seizoen het Zomergala. Als we geen gala in december kunnen houden, maken we er toch gewoon een zomergala van! De teleurstelling van het afgelaste gala smolt als sneeuw voor de zon. Wat was de locatie geweldig. De AcCie wist zelfs heerlijk weer mee te brengen. Knappe SKC’ers dansend op het strand tijdens de zonsondergang: het was magisch! Alle positieve berichten heeft de AcCie zeker verdiend. Er is zeker een trend gezet met het eerste SKC zomergala.  

 

Lieve Anouk, Annemieke, Emma, Eva, Ilonka, Jim en Yke, wat zijn jullie een leuke groep samen en wat hebben jullie hard gewerkt om voor ons de leukste evenementen te organiseren. Jullie mogen trots zijn op wat jullie elke keer weer hebben weten neer te zetten. Met deze groene daad willen we jullie heel erg bedanken voor alles ZodiAcCie ‘21-’22!!  

 

~~~~

The prediction that was in the stars at the start of the AcCie year has come true: the ZodiacCie has put down an unforgettable year. They started the season well with the Introtournament, where we colored the USC with the colors of the rainbow. The never-to-be-forgotten Leids ontzet was also celebrated on 2 October. The AcCie members have been in the kitchen for a long time to serve us the traditional stew. Later in October, SKC members were able to get quite drunk at the TPF again. All members of SKC had been waiting a long time to finally proudly present their team theme in matching outfits. Thanks to the AcCie we had a great evening. This was a good ending before the horoscope did not predict much good: the corona measures came into play again. Nevertheless, the committee had managed to bring out the poets in them and good poems had been written with Sinterklaas for each team. It was even arranged that the Sint and Pieten read this in person to our sweet members. Despite the fact that the stars were not always right, a solution was always sought. This way SKC members could still shine in their beautiful gala clothes at the Galaborrel. In addition, SKC members were again flooded with love during the Valentine's Day promotion, where the AcCie managed to raise an amazing amount for 'Het Vergeten Kind'. 

 

When the measures were gone, we could finally party again and this was certainly done at the Ballenfeest. Thanks to your good cooperation, we were able to experience a beautiful evening together with other athletes from the USC. After reading the Touché we knew that our members really enjoyed that evening. It was also time for the beloved B(BBBB)ZT. The applications to be enchanted and bewitched poured in. The AcCie has put SKC back on the map with our brothers and sisters. It was a fantastic tournament followed by a spectacular party. Thanks to the AcCie, SKC members could dance until the early hours. Nevertheless, the icing on the cake of the beautiful season was the Summer Gala. If we can't have a gala in December, we'll just make it a summer gala! The disappointment of the canceled gala melted like snow in the sun. The location was wonderful! The AcCie even managed to bring great weather. Beautiful SKC'ers dancing on the beach during the sunset: it was magical! The AcCie certainly deserved all the positive messages. A trend has certainly been set with the first SKC summer gala.  

 

Dear Anouk, Annemieke, Emma, ​​Eva, Ilonka, Jim and Yke, you are such a nice group together and you have worked so hard to organize the best events for us. You should be proud of what you have managed to achieve every time. With this ‘Groene daad’  we would like to thank you very much for everything ZodiAcCie '21-'22!!

 

 

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!