Bestuursupdate oktober 2021

B52 foto

September zit er alweer op en er is zoveel gebeurd, dat we bijna niet weten waar we moeten beginnen! Aan het begin van de maand zaten we nog midden in de selectieperiode, waar iedereen enorm zijn/haar best heeft gedaan.

Nadat iedereen nog 1 keer kon laten zien wat ze in huis hadden tijdens het TC-toernooi, kwam dan op 12 september eindelijk de definitieve teamindeling. Tijdens de Check-je-team borrel hebben we onder het genot van een drankje onze teamgenoten wat beter kunnen leren kennen, voordat we samen gingen trainen en de meeste teams (alleen Dames 3 en Dames 8 niet) hebben zelfs hun eerste wedstrijden al gehad.

Daarnaast wil ik nog heel even verder terug in de tijd kijken. Op 25 september 2020 was het namelijk een jaar geleden dat het EJW afgelast werd vanwege corona en dat SKC per direct dicht ging. Precies een jaar later, op 25 september 2021, was het tijd voor feest. Om 0:00 mochten de kruisjes van de tribune en was afstand houden niet langer nodig. Hier werd meteen goed gebruik van gemaakt, want op diezelfde vroege zaterdagochtend mocht het Eerstejaarsweekend dan toch plaatsvinden. Het Weekend duurde 2 dagen en zowel eerstejaars als tweedejaars (zij moesten tenslotte nog het gemiste weekend van het jaar daarvoor inhalen) leerden tijdens dit weekend elkaar en SKC beter kennen.

In oktober kunnen we uitkijken naar een aantal superleuke activiteiten! Zo kunnen we op 2 oktober genieten van een heerlijke hutspot, die door de ZodiAcCie klaargemaakt wordt om het Leidens Ontzet te vieren. Daarna komt een van de belangrijkste activiteiten van het jaar er alweer aan, het TPF (Team Presentatie Feest)! Vervolgens hebben jullie een weekje om uit te rusten, voordat het alweer tijd is voor de eerste SuperSaturday van het jaar! En mochten al die activiteiten nog niet genoeg zijn voor je, in de tussentijd vindt ook de integratieperiode plaats, dus houd Facebook en WhatsApp goed in de gaten, want bij het eindtoernooi mogen ook ouderejaars komen. Al met al wordt het weer een maand vol gezelligheid en we hopen jullie overal terug te zien!

Liefs,
B52 "All in on Green"

~~~

September is already over and so much has happened that we hardly know where to start! At the beginning of the month, we were still in the middle of the selection period, where everyone did their best to show what they could do. After everyone showed of their skills during the TC tournament one more time, the final team layout finally came on September 12. During the Check-je-team drink we got to know our teammates a bit better while enjoying a drink before we started training together and most teams (except Ladies 3 and Ladies 8) have even had their first matches.

I also want to look back a bit further in time for a moment. On September 25, 2020 the EJW was canceled due to corona and SKC closed immediately. Exactly one year later, on September 25, 2021, it was time for celebration. At 0:00 the crosses were taken off the stands and keeping a distance was no longer necessary. This was immediately put to good use, because the First years weekend was allowed to take place on that same early Saturday morning. The Weekend lasted 2 days and both first- and secondyears (after all, they still had to make up for the missed weekend of the previous year) got to know each other and SKC better during this weekend.

In October we can look forward to some super fun activities! For example, on 2 October we can enjoy a delicious "hutspot", which is being prepared by the ZodiAcCie to celebrate the "Leidens Ontzet". After that, one of the most important activities of the year is coming up, the TPF! Then you have a week to rest before it's time for the first SuperSaturday of the year! And if all those activities aren't enough for you, the integration period is also taking place in the meantime, so keep a close eye on Facebook and WhatsApp, because older members are also welcome to come to the final tournament. All in all, it will be another month full of fun and we hope to see you everywhere!

Love,
B52 “All in on Green”

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!