Bestuursupdate Juli 2021

B52 foto beachvelden

Met trots presenteren wij de bestuursupdate van juli, de eerste bestuursupdate die bestuur 52 ‘All in on Green’ mag schrijven. We hebben er lang op moeten wachten en in de tussentijd hard gestreden voor ons beleid,

maar na de WALV van 26 juni, mogen wij eindelijk in onze bestuursvestjes op de tribune zitten. De WALV was net zoals vorig jaar deels fysiek en deels online en we willen graag iedereen bedanken die er ondanks deze bijzondere omstandigheden toch bij was!

Tegelijkertijd betekende de WALV dat we ook afscheid namen van bestuur 51 ‘Op Groen Geluk’. Wij hebben gigantisch respect voor de manier waarop ze alles het afgelopen jaar hebben gedaan, dus bij deze willen we ze bedanken voor alles wat ze gedaan hebben!

Naast de WALV hadden we nog een activiteit afgelopen maand, namelijk de eindactiviteit van de LuilAcCie: The Tropical Summer Silent Disco! Met onze prachtige koptelefoons konden we vanuit onze comfortabele eigen fusie genieten van de muziek van DJ te-pilla, zonder dat de buren er te veel last van hadden. Toch viel het “silent” deel van de Silent Disco soms nog wel een beetje tegen, want hoewel de buren de muziek niet konden horen, was het gezang/geschreeuw in veel huizen vanaf grote afstand te horen… 

Inmiddels komt de finale van de beach competitie steeds dichterbij. 9 juli is het afsluitende toernooi, waarbij de beste beachvolleyballers van SKC het tegen elkaar opnemen tijdens de BBQ. Daarnaast starten vanaf 12 juli de zomertrainingen en gaan we in de nieuwe trainingsgroepen spelen (daar hebben jullie gisteren als het goed is een mailtje over ontvangen). Hopelijk hebben jullie net zoveel zin als wij om de hele zomer door te volleyballen en we zien jullie graag op de tribune voor een portie kaastengels of een biertje!

Liefs,
B52 ‘All in on Green’

~~~

We are proud to present the board update of July, the first update of board 52 'All in on Green'. We had to wait a long time for it and in the meantime worked very hard on our policy, but after the WALV of June 26, we are finally allowed to sit in our board vests in the stands. Just like last year, the WALV was partly physical and partly online and we would like to thank everyone who participated despite these special circumstances!

At the same time, the WALV meant that we’ve also said goodbye to board 51 'Op Groen Geluk'. We have huge respect for the way they've done everything over the past year, so we'd like to thank them for everything they've done!

In addition to the WALV, we had another activity last month, namely the final activity of the LuilAcCie: The Tropical Summer Silent Disco! With our beautiful headphones, we could enjoy the music of DJ Te-Pilla from our own comfortable living room, without bothering the neighbors too much. Still, the “silent” part of the Silent Disco was sometimes a bit lacking, because although the neighbors could not hear the music, the singing/screaming could be heard in many houses from a great distance… 

Right now, the final of the beach competition is getting closer and closer. July 9 is the final tournament, during which the best beach volleyball players of SKC compete against each other during the BBQ.
For people who prefer playing indoors, the summer training sessions will start from July 12th and we will train in the new training groups (you should have received an email about that yesterday). Hopefully you're as excited as we are to play volleyball all summer long and we'd love to see you in the stands for a portion of ‘kaastengels’ or a beer!

Love,
B52 'All in on Green'

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!