Bestuursupdate Mei 2021

klein klein

Voor ons stond de maand april in het teken van de vorming van het nieuwe kandidaatsbestuur. Met trots presenteerden wij vorige week KB52. Wij verwachten dat deze zes SKC’ers er een geweldig bestuursjaar van gaan maken! We waren vereerd dat we in de bekendmakingsvideo een rolletje mochten spelen om onze Oscar-waardige acteertalenten te laten zien. Gister was het eerste publieke (online) optreden van het KB tijdens de meedenkavond waar ze door middel van prikkelende stellingen alvast wat ideeën konden opdoen voor volgend jaar. Marit (voorzitter), Myra (secretaris), Jesse (penningmeester), Jolien (wedstrijdsecretaris, Elle (teamtakencoördinator) en Tessa (commissiecoördinator), heel veel succes de komende periode!

KB foto

Vlnr: Myra, Tessa, Marit, Jolien, Jesse en Elle.
 
De afgelopen maand stond verder in het teken van burgerlijkheid. Op de oud-besturenactiviteit werd er bijvoorbeeld vooral gesproken over samenwonen, huizen kopen en hypotheken. Waar de oud-besturenactiviteit vorig jaar nog het laatste SKC-evenement was dat door kon gaan, vond het dit jaar plaats in de vorm van een online pizzanight/borrel. Elk aanwezig bestuur had vragen ingestuurd voor de pubquiz, waardoor we met iedereen op een trip down memorylane gingen en wij veel leuke feitjes hebben geleerd over onze voorgangers. Bij de BZBBBB Bingo van de LuilAcCie zat de burgerlijkheid natuurlijk al in de naam (Broertjes Zusjes Belgische Bieren Burgerlijke Bejaarden Bingo). Zelfs de Live Laugh Love prijzen waren in een bijpassend burgerlijk thema. Ook konden SKC’ers hun burgerlijke bakkunsten laten zien tijdens de Baking Night van de EJCie; wederom een geslaagde activiteit van de EJCie. 

Vond je dit allemaal nog niet burgerlijk genoeg? Kom dan zaterdag 15 mei naar de whiskeyproeverij van de EJCie wat tevens hun laatste activiteit is. Voor alle fijnproevers die wel eens wat anders lusten dan lauwe Klok. 

Aangezien vandaag bekend werd dat we vanaf 11 mei helaas nog niet de zaal in kunnen, hopen we komende maand natuurlijk te mogen genieten van mooi weer tijdens het beachen! Ook de BeachCie is weer opgestart en gaan voor jullie een geweldige (voor nu nog interne) beachcompetitie opzetten. Na een half jaar kunnen we dan eindelijk weer een soort van competitie spelen, voor sommige onder ons zelfs hun eerste wedstrijd dit seizoen! Meld je dus snel aan!

Ook nog even een reminder dat we wegens de grote onzekerheden rondom het doorgaan van Hajraa ervoor hebben gekozen om geen BuCie op te starten. Als je je toch wilt inschrijven voor Hajraa, reserveer dan snel zelf een plekje met je team via hun website

Liefs,
B51 ‘Op Groen Geluk’

Ps. De uitschrijfdeadline komt nu echt dichtbij, dus vergeet je niet uiterlijk 1 juni uit te schrijven als je dit van plan bent om te doen. Meer informatie op de website en in de AM. 

---

For us, the month of April was all about the formation of the new candidate board. We proudly presented KB52 last week. We expect these six SKC'ers to make sure next season will be amazing! We were honored to be featured in the announcement video to showcase our Oscar-worthy acting talents. Yesterday was the first public (online) appearance of the KB during the Meedenkavond where they could already get some ideas for next year by means of some interesting statements and discussions. Marit (chairwoman), Myra (secretary), Jesse (treasurer), Jolien (match secretary), Elle (team task coordinator) and Tessa (committee coordinator), good luck in the coming period!

KB foto

From left to right: Myra, Tessa, Marit, Jolien, Jesse and Elle.

The past month was further dominated by ‘burgerlijkheid’ (civility). At the Oud-besturenactiviteit (former boards activity), for example, the main topics discussed were living together, buying houses, and mortgages. Whereas last year's former boards activity was the last SKC event that could take place, this year it took place in the form of an online pizza night/borrel. Each board present had submitted questions for the pubquiz, which took us on a trip down memory lane and we learned a lot of fun facts about our predecessors. Of course, at the LuilAcCie's BZBBBB Bingo, the civility was already in the name (Brothers Sisters Belgian Beers Civic Bingo). Even the Live Laugh Love prizes were in a matching civilian theme. SKC'ers could also show off their civilian baking skills during EJCie's Baking Night; another successful activity of the EJCie. 

Did you find all of this not civil enough yet? Then come to the whiskey tasting of the EJCie on Saturday, May 15, which is also their last activity. For all connoisseurs who would like something else than lukewarm Klok for a change. 

Since it was announced today that we will not be able to play indoors from May 11, we hope to enjoy some nice weather while playing beach volleyball this month! The BeachCie has also been started up again and will set up a great (for now still internal) beach competition for you. After half a year we can finally play some kind of competition again, for some of us even their first game this season! So sign up quickly!

I would also like to remind you all that we have chosen not to start up a BuCie this year, due to the great uncertainties surrounding Hajraa. If you still want to sign up for Hajraa, quickly reserve a spot with your team through their website

Love,
B51 'Op Groen Geluk'

Ps. The deregistration deadline is getting really close now, so don't forget to deregister no later than June 1st if you plan to do so. More information can be found on the website and in the newsletter. 

 

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!