Bestuursupdate April 2021

bestuursfoto website verkleind

Maart was eindelijk weer een goede maand wat betreft volleybal, want: we mochten weer! Door weer en wind stonden er weer veel blije SKC’ers op de beachvelden de afgelopen weken. We hopen dat jullie hier net zo blij van zijn geworden als wij! Nu hopen dat de weersomstandigheden alleen maar beter gaan worden.


Verder is er tijdens de Battle of the Balls bevestigd wat wij al lang wisten: SKC is de beste. Nu weten Thor en Qravel dat gelukkig ook. Bedankt LuilAcCie voor het leuke idee om een activiteit met andere verenigingen te organiseren!

Ondanks dat het voor ons voelt alsof we nog maar net zijn begonnen aan ons bestuursjaar,  zijn we alweer druk bezig om een nieuw Kandidaatsbestuur te vormen. Wij hopen binnenkort KB52 aan jullie te mogen voorstellen, spannend! 

In april staan er weer twee activiteiten op de planning. Ten eerste kunnen jullie je bakkunsten vertonen tijdens de Baking Night van de EJCie. Ook als je geen keukenprins- of prinses bent, ben je van harte welkom! Bovendien geeft de EJCie in deze AM alvast een voorproefje van alle upcoming events! Daarnaast organiseert de LuilAcCie de BZBBBB Bingo ter vervanging van het fysieke broertjes en zusjes toernooi. Bij dit evenement is iedereen welkom, dus neem je broertjes, zusjes, huisgenoten, vrienden en geliefden mee! Er worden opnieuw bierpakketten besteld bij de Keyzer, dus een win-win situatie!

Ik kan het niet vaak genoeg benoemen, dus ik begin maar alvast: de uitschrijfdeadline komt eraan. Wil je je uitschrijven voor seizoen 2021-2022, geef dit dan voor 1 juni aan via dit formulier. Na deze datum geldt een boete van 20 euro voor te late uitschrijving. Het wijzigen van je lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 september. 

Hopelijk wordt april een maand vol zon en volleybal!

Vrolijk Pasen!

Liefs,
Board 51 ‘Op Groen Geluk’

---

March was finally a good month for volleyball, because we were allowed to play again! Through all kinds of weather, many happy SKC'ers could be found playing on the beach fields the past few weeks. We hope this made you just as happy as it made us! Now we hope that the weather will only get better.


Furthermore, during the Battle of the Balls it was confirmed what we already knew for a long time: SKC is the best. Now Thor and Qravel thankfully know it too. Thanks LuilAcCie for the great idea to organize an activity with other associations!

Although it feels like we have only just started our board year, we are already busy forming a new Candidate Board. We hope to be able to introduce KB52 to you soon, exciting! 

In April we have two activities planned. First, you can show off your baking skills during the Baking Night of the EJCie. Even if you are not a kitchen prince or princess, you are welcome! Furthermore, the EJCie gives a preview of all upcoming events in this AM! In addition, the LuilAcCie organizes the BZBBBB Bingo as a replacement for the physical brothers and sisters tournament. Everyone is welcome at this event, so bring your brothers, sisters, roommates, friends and loved ones! Beer packages will once again be ordered from the Keyzer, so it's a win-win situation!

I can't mention it often enough, so I'll just start already: the unsubscribe deadline is coming up. If you want to deregister for the 2021-2022 season, please do so before June 1 using this form. After this date, a fine of 20 euros applies for late deregistration. Changing your membership can be done until September 1 at the latest. 

Hopefully April will be a month full of sun and volleyball!

Happy Easter!

Love,
Board 51 'Op Groen Geluk’

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!