Bestuursupdate Maart

 MG 9892

Lieve SKC'ers,

De tijd gaat snel, want het is alweer bijna maart! Waar we twee weken geleden nog op het ijs stonden en ons uitsloofden met het bouwen van SKC sneeuwpoppen, hebben we de afgelopen dagen alweer van het lenteweer mogen genieten. Wij hopen dat beide weersomstandigheden jullie wat positiviteit hebben kunnen geven in deze sombere tijden. 


Je zou het haast vergeten, maar er is toch nog vrij veel gebeurd in februari. Zo liet afgelopen maand zien dat de liefde bij SKC zeker nog niet dood is, want er zijn veel liefdesverklaringen afgeleverd door de LuilAcCie. Ook de EJCie heeft veel harten gestolen met hun eerste activiteit: de pubquiz! Van filosofische vraagstukken tot sportvragen, het kwam allemaal voorbij. We kijken uit naar meer evenementen van jullie!

Je leest het inderdaad goed, het is voortaan de EJCie in plaats van de EJC, zoals is besloten op de HALV. Alhoewel de HALV deze keer geheel online plaatsvond, was de opkomst onverminderd hoog. Nogmaals bedankt voor iedereen die de tijd heeft genomen om aanwezig te zijn en voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de vergadering. Om te zien wat er besloten is, kan je de ALV-Besluitenlijst lezen die is verstuurd en inmiddels ook op de website staat. De notulen komen binnenkort jullie kant op.

Alweer een tijdje geleden (in december om precies te zijn) werden wij verrast door B50 die stiekem voor ons een online CoBo in elkaar had gezet. In februari was het dan eindelijk tijd om deze (coronaproof, in groepjes van twee) te bekijken onder het genot van veel Pisang en Klokbier. Nogmaals dank aan alle oud-besturen en commissies die met hun lieve woorden hebben bijgedragen aan het filmpje! We hebben genoten, ondanks dat het niet de fysieke CoBo was waarop we hadden gehoopt. 

Afgelopen dinsdag werden we opnieuw verrast met het nieuws dat buitensporten in teamverband tot 27 jaar vanaf 3 maart weer mogelijk wordt! Hierover hebben jullie een mail gekregen met meer informatie.

Dan door naar de komende maand. De SuperSaturday gaat helaas niet door, maar er staat wel ander leuks op de planning! Nadat de SKC Awards nominaties afgelopen maand bekend zijn gemaakt, hoeven we niet langer in spanning te wachten wie de winnaars zijn want: de Touché komt deze maand uit! Check deze AM voor het bestelformulier. Ook organiseert de AcCie samen met Qravel en Thor de Battle of the Balls pubquiz! Leuk om weer eens wat andere mensen te ontmoeten! Komt allen en laat zien wat de leukste balsport van Leiden is!

En als je nou denkt, ik wil ook zo’n ontzettend leuke en bondige bestuursupdate schrijven, of als je je net als Ioa de belangrijkste persoon van SKC wilt voelen, kom dan naar de BestuursInteresse Borrel op donderdag 11 maart! Hier kan je alle vragen stellen over bestuur zijn. Er zullen ook oud-bestuursleden aanwezig zijn die iets meer kunnen vertellen over bestuur zijn in ‘normale’ tijden. 

Veel liefs, en deze keer misschien echt tot snel op het USC!

B51 ‘Op Groen Geluk’

---

Dear SKC'ers,

Time goes by fast, because March is already around the corner! Whereas two weeks ago we were still standing on the ice and having fun building SKC snowmen, the past few days we have already been enjoying the spring weather. We hope that both weather conditions were able to give you some positivity in these dark times. 

You would almost forget, but still, quite a lot happened in February. Last month showed that love at SKC is definitely not dead, because the LuilAcCie had the privilege to deliver many declarations of love. The EJCie also stole many hearts with their first activity: the pubquiz! From philosophical questions to sports questions, it all came by. We look forward to more events from you!

You read it correctly indeed, from now on it is the EJCie instead of the EJC, as was decided at the HALV. Although this time the HALV took place entirely online, the attendance was high. Thanks again to everyone who took the time to attend and to everyone who contributed to the assembly. To see what was decided, you can read the ALV-Decision list that was sent out and is now also available on the website. The minutes will be coming your way soon.

Some time ago (in December to be exact) we were surprised by B50 who secretly put together an online CoBo for us. In February it was finally time to watch it (coronaproof, in groups of two) while enjoying lots of Pisang and Klokbeer. Thanks again to all the former boards and committees who contributed to the movie with their kind words! We enjoyed it very much, even though it was not the physical CoBo we had hoped for. 

Last Tuesday, we were surprised again with the news that outdoor team sports up to age 27 will again be possible starting March 3! You have received an email with more information about this.

Then on to the next month. The SuperSaturday will unfortunately not take place, but there is lots of other fun stuff planned! After the SKC Awards nominations were announced last month, we no longer have to wait to find out who the winners are because: the Touché will be released this month! Check this AM for the order form. Also, the AcCie is organizing the Battle of the Balls pubquiz together with Qravel and Thor. Nice to meet some other people again! Don’t miss it and show what the best ball sports of Leiden is!

And if you think, I also want to write such a nice and short board update, or if you want to feel like Ioa, the most important person of SKC, then come to the Board Interest Borrel on Thursday, March 11! Here you can ask all your questions about being a board member. There will also be former board members present who can tell you a bit more about being a board member in 'normal' times. 

Lots of love, and maybe this time I’ll really see you soon at the USC!

B51 'Op Groen Geluk’

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!