Bestuursupdate September 2020

Foto B51 langwerpig

Lieve SKC'ers,

Wij kijken terug op een heerlijk eind van de zomervakantie waar er, ondanks de extra corona maatregelen vanuit de overheid, veel activiteiten konden plaatsvinden.

De Promo heeft zich tijdens de (online) El Cid met succes ingezet om nieuwe leden te werven en hebben samen met bestuur nog een geslaagd Open Toernooi weten te organiseren met pizza i.p.v. een borrel na afloop. Ook hebben zij een nieuw SKC promotiefilmpje gemaakt (bedankt Wouter!) die je hierkan vinden. Afgelopen vrijdag heeft de LuilAcCie hun eerste evenement van het jaar georganiseerd. Het Introtoernooi met het thema Dromenland was een geslaagd toernooi en we kijken uit naar de andere activiteiten dit jaar. 

Tegen alle verwachtingen in konden we dit jaar toch helpen bij het Summer Beach Volleyball Circuit in Scheveningen om zo een mooi zakcentje te verdienen voor SKC. We konden dit jaar zelfs helpen op het NK beachvolleybal en NK King of the Court, wat zeker voor herhaling vatbaar is. Bedankt aan iedereen die een handje heeft geholpen!

Ook hebben wij de prachtige nieuwe beachvelden op het USC mogen verwelkomen die zijn te reserveren in de USC-app (de antennes komen later nog). Verder mogen we eindelijk weer gebruik maken van de douches op het USC. Probeer de douches wel zo min mogelijk te gebruiken en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand i.v.m. de corona maatregelen. 

Wij kijken uit naar de maand september waarin (zoals het er nu naar uitziet) de competitie eindelijk weer van start gaat en we met de nodige aanpassingen weer wedstrijden kunnen gaan spelen!

Liefs, 

Bestuur 51, 'Op Groen Geluk'

 

---

 

Dear SKC'ers,

We look back on a wonderful end of the summer holiday where, despite the extra corona measures enforced by the government, many activities could take place. During the (online) El Cid, the Promo was successful in recruiting new members and, together with the board, managed to organize a successful Open Tournament with pizza instead of drinks afterward. They also made a new SKC promotional video (thanks Wouter!) which you can find here. Last Friday the LuilAcCie organized their first event of the year. The Introtoernooi with the theme Dreamland was a successful tournament and we are looking forward to the other activities this year. 

Against all expectations, we were able to help at the Summer Beach Volleyball Circuit in Scheveningen to earn some money for SKC. We could even help at the NK beach volleyball and NK King of the Court this year, which is certainly worth repeating. Thanks to everyone who has lent a hand!

We were also able to welcome the beautiful new beach fields at the USC which can be booked in the USC app (the antennas will be installed later). Furthermore, we are finally allowed to use the showers at the USC again. Try to use the showers as little as possible and keep a distance of 1.5 meters at all times because of the corona measures. 

We are looking forward to the month of September in which (as it is looking now) the competition will finally start again and with the necessary adjustments we will be able to play matches again!

Love,

Board 51, 'Op Groen Geluk'

SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper