Bestuursupdate Mei 2020

DSC 3110

April was maand twee van de quarantaine en de meeste SKC’ers zijn gewend aan het nieuwe normaal. Trainingen en wedstrijden zijn vervangen door challenges en pogingen om zelf nog wat sportief te doen. De Facebookgroep wordt regelmatig volgespamd met filmpjes en challenges, waar veel om gelachen kan worden. Een lichtpuntje deze maand was de prachtige Touché, in een editie waar de Touchécie ondanks de quarantaine maatregelen hard aan gewerkt heeft. 

Iets nieuws deze maand is het kandidaatsbestuur.

Achter de schermen zijn zes SKC’ers gekozen die hard hun best gaan doen om het volgende seizoen tot een succes te maken. Vorige week werden ze allemaal bekend gemaakt, Ioa, Dagmar, Thom, Anouk, Maaike en Gijs. De komende periode wordt voor hen spannend, met veel voorbereidingen, overdrachten en beleidsvoorstellen.

Normaal zouden we in mei druk bezig zijn met de trainingsgroepen om voor te bereiden op het volgende seizoen. Nu moeten we afwachten of we hopelijk binnenkort weer mogen gaan trainen. Het loslaten van alle quarantaine-maatregelen wordt moeilijk, ook voor het USC en het bestuur. Toch hebben we goede hoop dat we ons ook de komende maand bezig kunnen houden met leuke SKC initiatieven, filmpjes en challenges. 

-

April has been month two of the quarantine and most SKC’ers have gotten used to this new normal. Practices and and matches have been replaced with challenges and efforts to stay active during this time. The Facebookgroup is frequently bombarded with videos and challenges, which create a lot of laughter. A source of joy this month was the gorgeus Touché, in an edition that the Touchécie worked hard on despite the quarantine limitations.

Something new this month is the candidate board. Behind the scenes six SKC’ers have been chosen to work hard to make the next season a success. Last week they were announced, Ioa, Dagmar, Thom, Anouk, Marije and Gijs. The coming period will be exciting for them, with many preparations, handovers and policy ideas. 

Normally, we would have been busy in May with the training groups in preparation for the new season. Now we can only wait to see if we can start practicing again soon. Letting go of the quarantine measures will be though, for the sports centre and the board as well. But we remain hopeful that the next month we can still enjoy ourselves with nice SKC initiatives, videos and challenges. 

© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper