Bestuursupdate Februari 2020

Nu januari voorbij is kunnen we al onze goede voornemens weer achter ons laten. Het oliebollentoernooi was gezellig, maar betekende ook dat we Dry January niet heel lang volhielden. Verschillende SKC teams hebben bewezen het nieuwe jaar goed te beginnen

, met veel winst en veel minder lage noteringen in de standen. Goed gedaan, laten we hopen dat de tweede helft van het seizoen succesvol wordt! 

Februari wordt een volle maand. Het bestuur heeft al een paar maanden toegewerkt naar de Halfjaarlijkse Ledenvergadering, dus zorg dat je aanwezig bent op 6 februari zodat je mee kunt bepalen wat er bij SKC gebeurt. Dat serieuze gedoe kunnen we daarna meteen weer goed van ons afschudden tijdens het Nachttoernooi. Wat hebben we er zin in om weer even terug te keren naar onze jeugd, toen we nog lief en onschuldig waren. Wie weet heeft de Accie nog een lieve verrassing voor ons met Valentijnsdag en anders wordt het sowieso weer feest met de SuperCie op de tweede Super Saturday van dit seizoen 29 februari. Wij hebben er weer zin in!

-

Now that January is over we can leave all of our good intentions behind. The oliebollentournament was really nice, but also meant that we did not last long with Dry January. Multiple SKC teams have proven to have started the new year right, with lots of wins and fewer low standings. Good job, let’s hope the second half of the season will be a succesfull one!

February will be a full month. The board has been working towards the Halfyear General Assembly, so make sure to attend on the 6th of February to let your voice be heard in what happens at SKC. All that serious stuff can be left behind as we continue with the Nighttournament. How excited we are to return to our youth, when we were still sweet and innocent. Who knows if the Accie has a surprise in store for us on Valentines Day, and otherwise it will sure be a party again with the SuperCie on the second SuperSaturday of the season on the 28th of February. We are excited for February!

© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper