Bestuursupdate November 2019

Op woensdag 9 oktober was het zo ver. Een dag waarvan de meesten uit Bestuur 50 toch echt tegen opkeken. De constitutieborrel van het burgerlijke bestuur, waarvan twee mensen zelfs al afgestudeerd zijn! Zoveel konden wij toch helemaal niet drinken!

Met trillende benen gingen we naar de Cobo toe, waar we door onze voorgangers van B49 ontvangen werden. Uiteindelijk was het een zeer geslaagde avond waarop SKC weer veel contacten heeft kunnen onderhouden met andere verenigingen. We willen B49 hartelijk bedanken voor het organiseren van deze leuke Cobo. Ook willen wij de pedel en de beveiligers natuurlijk bedanken.

November begint meteen met de Golden Week van het lustrum, het hoogtepunt van de viering van het vijftigjarig bestaan van SKC. De week wordt geopend met een groots gala in een Limburgs kasteel. We eindigen met een overvolle lustrumdag, vol volleybal en feest. Daarna hebben we even tijd om bij te komen met een verder rustige maand. Dat zullen we ook wel nodig hebben met onze kater na de lustrumweek!

*English*

Wednesday the 9th of October had finally arrived. A day which had instilled fear into the hearts of most of the Board. The constitutional drinks of an ‘older’ board, of which two members even already graduated. Surely we weren’t ready to have to drink so much alcohol! Legs shaking we arrived at the cobo, being welcomed by our predecessors of Board 49. In the end it turned out to be a very succesfull evening where SKC has strengthened its contacts with other associations. We would like to thank B49 for organising a very nice cobo. Also thanks to the announcer and the security guards of course. 

November starts with the Golden Week, the highlight of the celebration of the fifty year anniversary of SKC. The week will be opened with a grand gala in a Limburg castle. It ends with a full lustrumday, full of volleyball and parties. After that we will have some time to regain our strengths in a quiet November month. Something that will probably be much needed with our hangovers from the lustrumweek! 

© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper