Lid worden

 

Let op! (update 31 augustus 2020) Helaas worden er in deze selectieperiode geen nieuwe geïnteresseerden meer uitgenodigd. Je kunt nog steeds het interesseformulier hieronder invullen, maar dan zul je op een wachtlijst terecht komen. De volgende selectieperiode waarin geïnteresseerden weer worden uitgenodigd om mee te komen trainen is in januari, mits er dan plek is. Als je op de wachtlijst staat, zul je tegen die tijd een uitnodiging krijgen. Stuur bij vragen een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Please note! (update August 31 2020) Unfortunately, no new interested people will be invited for this selection period anymore. You can still fill-out the interest form below, but you will be put on a waiting list afterward. The next selection period in which new interested people are invited to come practice with us is in January. If you are put on the waiting list, you will receive an invitation around that time if there are any places left. If you have any questions, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

-For English, please scroll down-

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste volleyballers, dame of heer, beginnend of ervaren! Ben je van plan om lid te worden bij SKC Studentenvolleybal? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de EL CID, maar ook gedurende het seizoen!

 

   Ik ben geïnteresseerd! 

 

 

Introductieweek (EL CID) 

Bij de jaarlijkse introductieweek van de Universiteit Leiden in augustus kan iedereen kennismaken met SKC. Wegens COVID-19 zal de EL CID er dit jaar iets anders uit komen te zien. SKC heeft, net zoals de meeste andere vereninigingen, een online platform waar tijdens de EL CID informatie en leuke filmpjes op zullen verschijnen. Ook kun je daar terecht met al je vragen. 

Na de EL CID worden er drie weken lang selectietrainingen georganiseerd. Voor deze trainingen kun je je online of in de EL CID aanmelden. Deze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om bij SKC te komen volleyballen. Tijdens deze trainingen kun je proberen hoe het is om te volleyballen (bij SKC) en kun je de Technische Commissie laten zien wat je niveau is. Op deze manier word je vervolgens in het juiste team ingedeeld. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap dien je je voor het einde van de derde week ingeschreven te hebben bij het bestuur van SKC.

Vanwege het grote aantal geïnteresseerden heeft SKC een ledenstop. Aanwezigheid gedurende de trainingen en motivatie spelen een belangrijke rol bij een eventuele toelating. Bij het publiceren van de voorlopige teamindeling (dit jaar op 6 september 2020) wordt bekend gemaakt wie er lid kunnen worden bij SKC. 

De FAQ pagina is hier te vinden en het volledige toelatingsbeleid is hier te vinden. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Gedurende het seizoen

SKC Studentenvolleybal nodigt potentiële nieuwe leden op twee momenten gedurende het seizoen uit. De eerste periode is de hierboven beschreven periode na de EL CID. Mochten er plaatsen vrijkomen gedurende het seizoen, dan is er ook in januari na de winterstop een periode waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd. 

Geïnteresseerden kunnen altijd het bovenstaande interesseformulier invullen of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mailen voor de mogelijkheden. 

Introductionweek (EL CID/OWL)

We are always looking for enthusiastic volleyball players, ladies or gents, new or experienced! Are you planning on becoming a member of SKC? Find out here what the possibilities are, during the introduction week El Cid or during the season. 

The annual introduction week of the Universiteit Leiden (El Cid) gives new students the opportunity to meet SKC.

After this introduction week SKC organises three weeks of selection practices. You can register for these practices online or during the introduction week. These practices are open to anyone who is interested in playing volleyball at SKC. During these practices, students can experience what playing volleyball (at SKC) is like and show the Technical Committee what their level is. This way new members can be placed in teams that are at their level of playing. To be considered as a member you have to be registered with the board of SKC by the end of the third week.

Because of the large number of interested students SKC has a maximum number of accepted new members. Attendance during the practices and motivation play an important part in possible acceptance. With the publishing of the provisional teamgrouping (6th of September, 2020) the accepted members will be made public. 

FAQ and the full acceptance policy can be found here. For questions the secretary can be contacted (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

During the season

SKC Studentsvolleyball only invites new members at two moments during the season. The first moment is the above-mentioned selection period at the start of the season. When spots become available during the season, there will also be a period in January after the winterbreak in which interested people can be invited to join.

Interested players can always fill in the above-mentioned form or e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for information.

 

 

 

SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper