Lidmaatschap / Membership

Let op! (update 31 augustus 2020) Helaas worden er in deze selectieperiode geen nieuwe geïnteresseerden meer uitgenodigd. Je kunt nog steeds het interesseformulier hieronder invullen, maar dan zul je op een wachtlijst terecht komen. De volgende selectieperiode waarin geïnteresseerden weer worden uitgenodigd om mee te komen trainen is in januari, mits er dan plek is. Als je op de wachtlijst staat, zul je tegen die tijd een uitnodiging krijgen. Stuur bij vragen een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Please note! (update August 31, 2020) Unfortunately, no new interested people will be invited for this selection period anymore. You can still fill-out the interest form below, but you will be put on a waiting list afterward. The next selection period in which new interested people are invited to come practice with us is in January. If you are put on the waiting list, you will receive an invitation around that time if there are any places left. If you have any questions, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SKC werkt met een selectieperiode voor nieuwe leden. Na de jaarlijkse El Cid introductieweek worden er drie weken lang selectietrainingen georganiseerd. Voor deze trainingen kun je je online of in de EL CID aanmelden. Aanmelden kan door het interesseformulier in te vullen op de 'Schrijf je hier in'-pagina, of door te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De selectietrainingen zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om bij SKC te komen volleyballen. Tijdens deze trainingen kun je proberen hoe het is om te volleyballen (bij SKC) en kun je de Technische Commissie laten zien wat je niveau is. Op deze manier word je vervolgens in het juiste team ingedeeld. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap dien je je voor het einde van de derde week ingeschreven te hebben bij het bestuur van SKC (let op: dit betekent niet dat je al lid bent bij SKC, maar laat enkel zien dat je lid wilt worden). Omdat er maar een beperkt aantal plekken voor leden beschikbaar is bij SKC, kunnen wij helaas niet alle geïnteresseerden een plekje bij SKC bieden. Aanwezigheid en motivatie spelen daarom een belangrijke rol tijdens de selectieperiode. 

SKC Studentenvolleybal nodigt potentiële nieuwe leden op twee momenten gedurende het seizoen uit. De eerste periode is de hierboven beschreven selectieperiode na de EL CID. Mochten er plaatsen vrijkomen gedurende het seizoen, dan is er ook in januari na de winterstop een periode waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen mogelijk bij SKC:

  • Heel jaar competitie €80,-, inclusief trainingen en wedstrijden
  • Half jaar competitie €55,-, halfjaar (sept-dec, jan-apr) trainingen en wedstrijden
  • Trainingslid €55,-, heel jaar trainingen
  • Verenigingslid €20,-, toegang tot feesten en andere activiteiten van SKC

Als lid van SKC dien je daarnaast ook altijd een jaarabonnement af te sluiten bij het Universitair Sportcentrum. Informatie daarover kun je vinden op de website van het USC Leiden of via deze link.

 

-English-

 

SKC works with a selection period for new members. After the annual EL CID introduction week, three weeks of selection practices will take place. For these practices you can register online or in the EL CID. These practices are open to everyone who is interested in joining SKC volleyball. During these practices you can experience what it's like to play volleyball (at SKC) and you can show the Technical Committee (TC) what your level is. Based on these practices, the TC will assign you to the right team. In order to be eligible for a membership you need to register with the SKC board before the end of the third week (Please note: this does not mean that you are already a member of SKC, but only shows that you want to become a member). Because there is only a limited number of places available for members at SKC, unfortunately we cannot offer a place at SKC to all those who are interested. Presence and motivation therefore play an important role during the selection period. 

SKC invites potential new members at two moments during the season. The first period is the selection period described above after the EL CID. Should there be any open spots during the season, people who are interested will be invited after the winter break in January to fill these spots.

There are different types of memberships possible at SKC:

  • Full year competition €80,-, including practices and competitions
  • Half year competition €55, half year (sept-dec, jan-apr) practices and competitions
  • Practice member €55,-, full year practice
  • Association member €20, access to parties and other activities of SKC

As a member of SKC, you need an annual subscription at the University Sports Centre. Information about this can be found on the website of USC Leiden or via this link.

SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper