Coronamaatregelen bij SKC / Corona measures at SKC

- For English, please click here or scroll down - 

We hebben helaas nog steeds te maken met coronamaatregelen en restricties wat betreft volleybal en activiteiten. SKC volgt hierbij de restricties en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de Nevobo, NOC*NSF, het USC en de Universiteit Leiden. Binnen deze grenzen zullen er zoveel mogelijk trainingen, wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina staat de meest recente informatie over de geldende corona maatregelen van SKC. Veranderingen worden ook altijd gecommuniceerd naar leden via e-mail. 

Laatst geüpdated op: 3 maart 2022.

 

 Wedstrijden 

Er zijn geen maatregelen die invloed hebben op de wedstrijden.

 

 Tribune en kantine 

De tribune is geopend tot maximaal een half uur na de laatste wedstrijden. De kantine is geopend tot 23:45. Als SKC de bar overneemt, kan de kantine langer openblijven.

 

Verder gelden onderstaande regels voor iedereen die naar SKC gaat. 

 • Ontsmet je handen bij binnenkomst
 • Wat moet je doen bij klachten?
  • Zelftest of testen bij de GGD?

Sinds 3 december 2021 kun je een zelftest gebruiken als je milde klachten hebt die passen bij COVID-19. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoudheidsklachten, een kuchje of keelpijn. Test je positief, maak dan een afspraak bij de GGD om de uitslag te laten controleren. Bij klachten kun je ook meteen naar de GGD gaan. De zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen en ook bij aanhoudende klachten moet je bij de GGD testen. Daarnaast adviseren we kwetsbaren en mensen die werken of contact hebben met kwetsbaren altijd een testafspraak te maken bij de GGD. Bij zwaardere klachten zoals bijvoorbeeld koorts, moet je je sowieso bij de GGD laten testen. Voor verdere informatie kan je kijken op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

  • Negatieve testuitslag

Heb je een negatieve test? Zorg dan dat je alsnog met je team overlegt of ze het oké vinden als je naar de training komt. Ook met een verkoudheid kan je namelijk andere mensen aansteken die dan ook in quarantaine moeten tot ze de uitslag van de test hebben, dus hou dit in gedachten.

  • Positieve testuitslag

Is de test positief? Volg dan de regels van de overheid op, ga in quarantaine en licht de mensen in waarmee je in contact bent geweest. Als je hebt getraind en achteraf positief bent getest, hoeft niet gelijk je hele team in quarantaine. Dit is aan jou en je teamgenoten om te beslissen.

  • Quarantaine

Als je geen klachten hebt, hoef je niet in quarantaine. In sommige gevallen kan je uiteraard er wel voor kiezen om jezelf toch te isoleren als je veel in contact bent geweest met mensen die positief testen, maar hierin mag je je eigen keuzes maken.

 • Bij een positieve test of zelftest binnen 48 uur na een training of een wedstrijd zouden wij het fijn vinden als je het bestuur op de hoogte brengt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit is niet verplicht, maar voor ons wel prettig, zodat wij de besmettingen binnen SKC in de gaten kunnen houden en een eventuele tegenstander op de hoogte kunnen brengen.
 • Voor vragen kan je altijd iemand van het bestuur aanspreken/appen of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Corona coördinatoren

SKC heeft twee corona coördinatoren aangesteld waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Dit zijn onze voorzitter Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en onze secretaris Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).  Marit is ook telefonisch te bereiken via 06-27993179.

Marit en Myra lopen rond in groene vestjes met hun naam erop. Ook de rest van het bestuur loopt in deze vestjes rond en kun je altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. 

Als je vragen hebt aan de GGD kun je ze bereiken op het nummer 085-0782878 (maandag tot en met zondag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur). Zij zijn ook te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

~~~ English ~~~

 

Unfortunately, this year we are dealing with corona measures and restrictions regarding volleyball and activities. SKC follows the restrictions and advice from the government, the RIVM, the Nevobo, NOC*NSF, the USC and Leiden University. Within these limits, as many training sessions, competitions and activities as possible will be organized. This page contains the most recent information about the current corona measures of SKC. Changes are also always communicated to members via email. 

Last updated on: March 3, 2022.

 

 Matches 

There are no measures that have an influence to matches.

 

 Tribune en kantine 

The stands will be opened until about 30 minutes after the last game has finished. The canteen will be opened until 23:45. If SKC takes over the bar, the canteen may stay open longer.

 

Additionally, the rules below apply to everyone who wants to go to SKC.

 • Disinfect your hands on arrival
 • What should you do in case of complaints?
  • Self-test or testing at the GGD?

Since December 3, 2021 you can use a self-test if you have mild complaints that fit with COVID-19. For example, think of a cold, a cough or sore throat. If you test positive, make an appointment with the GGD to have the result checked. If you have complaints, you can also go straight to the GGD. The self-tests cannot be used to get out of quarantine measures and you must also test at the GGD in the event of persistent complaints. We also advise vulnerable people and people who work or have contact with vulnerable people to always make a test appointment with the GGD. In case of more serious complaints such as fever, you should always be tested at the GGD. For further information, please visit the website of the Dutch government (www.rijksoverheid.nl).

  • Negative test result

Do you have a negative test? Then make sure you discuss with your team whether they are okay with you coming to training. You can also infect other people with a cold who must then also be quarantined until they have the results of the test, so keep this in mind.

  • Positive test result

Is the test positive? Then follow the rules of the government, go into quarantine and inform the people you have been in contact with. If you have trained and tested positive afterwards, your entire team does not have to be quarantined immediately. This is up to you and your teammates to decide.

  • Quarantine Exceptions

If you have no symptoms, it is not nessecary to isolate yourself. However, if a lot of people in your direct surroundings test positive, it might be smart to do so anyway. This is something you can decide for yourself.

 • In case of a positive test or selftest within 48 hours after a training or a competition, we would appreciate it if you inform the board via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. This is not mandatory, but it is nice for us, so that we can keep track of the infections within SKC and if needed inform the opponent.
 • For questions you can always talk to / text someone from the board or email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Corona coordinators

SKC has appointed two corona coordinators to whom you can go for questions and comments. These are our chairwoman Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and our secretary Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Marit can also be reached by phone via 06-27993179.

Marit and Myra are walking around in green vests with their name on it. The rest of the board also walks around in these vests and you can always address them with questions or comments. 

If you have any questions for the GGD , you can reach them on 085-0782878 (Monday to Sunday from 08:00 to 20:00). They can also be reached via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Jun: Sabien van Vliet (25)
4 Jun: Ben Nannings (24)
5 Jun: Michelle de Ruiter (27)
8 Jun: Laurianne Vink (20)
14 Jun: Tessa van der Plas (22)
19 Jun: Elle Nijtmans (23)
21 Jun: Camilla Kwende (23)
21 Jun: Tessa van Strijen (24)
21 Jun: Maaike Smekens (28)
23 Jun: Jessica Angevare (31)
26 Jun: Annemieke Nevels (22)
27 Jun: Yke van der Salm (22)
27 Jun: Koen Schellens (28)
30 Jun: Tim Huijsmans (23)
2 Jul: Robine Karsten (20)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info! 

Made with 💚 by SKC WebCie