Corona maatregelen

Komend jaar gaan we waarschijnlijk nog wel te maken krijgen met corona maatregelen en restricties wat betreft volleybal en activiteiten. SKC volgt hierbij de restricties en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de Nevobo en het USC. Binnen deze grenzen zullen er zoveel mogelijk trainingen, wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. 

Laatste update 26-07-2020

Op dit moment is het USC weer geopend voor sporters! Vanuit het USC worden er weer lessen gegeven en zijn de kantine en fitness weer open. 

Na een aantal weken buiten te hebben gevolleybald, mogen we ook als SKC weer de zaal in. Anders dan andere jaren zal er de hele zomer door getraind worden in trainingsgroepen. De trainingen vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Voor deze training geldt in ieder geval:

 • De Technische Commissie maakt de indeling van de trainingsgroepen. Als geïnteresseerden zal je van hen horen bij welke groep je kan aansluiten. Zomaar aansluiten bij een groep kan dus niet!
 • Elke training duurt 1,5 uur. Tussen de trainingen door is er 10 minuten wisseltijd. 
 • Op het veld hoeft er tijdens de training niet verplicht 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor sporten wordt deze regel losgelaten door de overheid. Probeer echter wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van je trainer en teamgenoten.
 • In de zaal mag je niet juichen of yellen.
 • Je mag maximaal 10 minuten voor je training aanwezigen zijn op het USC.
 • Na de training moet je de zaal zo snel mogelijk verlaten. 

Verder gelden de algemene hygiëne en veiligheidsregels:

 • Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid). Dit geldt ook wanneer je huisgenoten klachten hebben of positief getest zijn op corona.
 • Was je handen met zeep voordat je naar het USC komt.
 • Desinfecteer je handen voordat je de velden betreed met de daarvoor beschikbare desinfectiemiddelen
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog. 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Drink alleen uit je eigen waterfles.
 • Volg de looproutes.
 • Meer over deze richtlijnen lees je op uscleiden.nl/corona

 

-English-

 

Next year we will probably have to deal with corona measures and restrictions on both volleyball and activities. SKC will follow the restrictions and advice from the government, RIVM, Nevobo and the USC. Within these limits, we aim to organise as many practices, competitions and activities as possible.

Last updated on 26-07-2020

At this moment the USC is open again for athletes! Lessons are taught at the USC again and the canteen and fitness are open as well. 

After a few weeks of playing volleyball outside, we are also allowed to play volleyball indoor again. Contrary to other years there will be training groups throughout the summer. The practices take place on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. For these practices goes:

 • The Technical Committee (TC) will make the division of the training groups. If you are interested in playing at SKC, the TC will let you know which group you can join. Therefore, you cannot just join a group without the TC having assigned you one!
 • Each practice takes 1.5 hours. In between the practices there is 10 minutes changeover time. 
 • It is not mandatory to keep a distance of 1.5 meters on the field during the practice. For sports, this rule has been released by the Dutch government. However, try to keep a 1.5 meter distance from your trainer and teammates as much as possible for your own safety and that of others.
 • You may not cheer or yell in the hall.
 • You may be present at the USC a maximum of 10 minutes before your practice starts. 
 • After the practice, you must leave the hall as soon as possible.

Furthermore, the general hygiene and safety rules apply:

 • Stay at home if you have complaints (nose cold, coughing, fever or shortness of breath). This also applies if your housemates have complaints or have tested positive for coronavirus
 • Wash your hands with soap before coming to the USC.
 • Disinfect your hands before entering the fields with the available disinfectants.
 • Keep a distance of 1.5 meters as much as possible.
 • Cough and sneeze in your elbow. 
 • Avoid touching your face.
 • Drink only from your own water bottle.
 • Follow the walking routes.
 • You can read more about these guidelines at uscleiden.nl/corona.
© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper