Lid worden

 

 

-For English, please scroll down-

 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste volleyballers, dame of heer, beginnend of ervaren! Ben je van plan om lid te worden bij SKC Studentenvolleybal? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de EL CID, maar ook gedurende het seizoen!

-

   Ik ben geïnteresseerd! 

 

 

-

Introductieweek (EL CID) 

Bij de jaarlijkse introductieweek van de Universiteit Leiden in augustus kan iedereen kennismaken met SKC. Tijdens deze week is SKC op meerdere plekken in de stad te vinden, zodat iedereen kan komen kijken bij de vereniging.

Na deze week worden er drie weken lang selectietrainingen georganiseerd. Voor deze trainingen kun je je online of in de EL CID aanmelden. Deze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om bij SKC te komen volleyballen. Tijdens deze trainingen kun je proberen hoe het is om te volleyballen (bij SKC) en kun je de Technische Commissie laten zien wat je niveau is. Op deze manier word je vervolgens in het juiste team ingedeeld. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap dien je je voor het einde van de derde week ingeschreven te hebben bij het bestuur van SKC.

Vanwege het grote aantal geïnteresseerden heeft SKC een ledenstop. Aanwezigheid gedurende de trainingen en motivatie spelen een belangrijke rol bij een eventuele toelating. Bij het publiceren van de voorlopige teamindeling (dit jaar op 8 september 2019) wordt bekend gemaakt wie er lid kunnen worden bij SKC. 

FAQ en het volledige toelatingsbeleid zijn hier te vinden. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Gedurende het seizoen

SKC Studentenvolleybal nodigt potentiële nieuwe leden op twee momenten gedurende het seizoen uit. De eerste periode is de hierboven beschreven periode na de EL CID. Mochten er plaatsen vrijkomen gedurende het seizoen, dan is er ook in januari na de winterstop een periode waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd. 

Geïnteresseerden kunnen altijd het bovenstaande interesseformulier invullen of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mailen voor de mogelijkheden. 

Introductionweek (EL CID/OWL)

We are always looking for enthusiastic volleyballplayers, ladies or gents, new or experienced! Are you planning on becoming a member of SKC? Find out here what the possibilities are, during the introduction week El Cid or during the season. 

The annual introduction week of the Universiteit Leiden (El Cid) gives new students the opportunity to meet SKC.

After this introduction week SKC organises three weeks of selection practices. You can register for these practices online or during the introduction week. These practices are open to anyone who is interested in playing volleyball at SKC. During these practices students can experience what playing volleyball (at SKC) is like and show the Technical Committee what their level is. This way new members can be placed in teams that are at their level of playing. To be considered as a member you have to be registered with the board of SKC by the end of the third week.

Because of the large number of interested students SKC has a maximum number of accepted new members. Attendance during the practices and motivation play an important part in possible acceptance. With the publishing of the provisional teamgrouping (8th of September 2019) the accepted members will be made public. 

FAQ and the full acceptance policy can be found here. For questions the secretary can be contacted (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

During the season

SKC Studentsvolleyball only invites new members at two moments during the season. The first moment is the above mentioned selection period at the start of the season. When spots become available during the season, there will also be a period in January after the winterbreak in which interested people can be invited to join.

Interested players can always fill in the above mentioned form or e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for information.

 

 

 

 

© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper