Cursussen bij SKC

Click for the english version

Binnen SKC worden elk jaar verschillende cursussen gegeven zodat alle spelers op de hoogte zijn van de spelregels en de kans krijgen om hun kennis over volleybal uit te breiden. Ook streeft SKC ernaar dat alle scheidsrechters een hoge standaard neerzetten in het leiden van wedstrijden. Deze cursussen worden georganiseerd door de Cursus Coördinatiecommissie (CuCo), met jaarlijks terugkerend de: beginners instructie volleybalcompetitie en de scheidsrechterscursus 

Onderaan deze pagina staat meer informatie over het worden van scheidsrechter, maar in het kort: 

  • Wil je V6-scheidsrechter worden? Haal dan je spelregelbewijs via volleybalmasterz.nl.
  • Wil je V4-scheidsrechter worden? Meld je dan aan bij de Teamtakencoördinator (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  • Vragen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Klik voor meer informatie over:

 

Scheidsrechterscursus 

Heb jij je scheidsrechterslicentie al? Zo niet? De online spelregeltoets kan je doen via Volleybalmasterz.nl Als je dat hebt gehaald, heb je een V6 licentie en mag je wedstrijden gaan fluiten in de 3e klasse en lager. Daar komt best wel wat bij kijken. Je hebt voldoende kennis van het spel en de regels nodig. Daarnaast kan het best eng zijn om voor zo veel mensen besluiten te nemen onder druk. SKC biedt een scheidsrechterscursus aan om (beginnende) scheidsrechters te helpen. Ook als je al eens gefloten hebt en ergens moeite mee hebt, ben je meer dan welkom! 

Tijdens de cursus leer je meer over de spelregels, het verloop van de wedstrijd en jouw rol als scheidsrechter. Ook zullen we oefenen met fluiten. Je zult wat tips en tricks van ervaren scheidsrechters krijgen. 

 

V4 Vaardigheidstraining 

Voor leden die wedstrijden willen fluiten in de 1e klasse en lager is er de V4 Vaardigheidstraining. In deze training is er veel aandacht voor de praktijk. Verschillende wedstrijdsituaties komen aan bod. SKC organiseert ook deze cursus zelf. 

 

Verenigingsscheidsrechter 3 en 4

Als je je verder wilt ontwikkelen als scheidsrechter en hoger wilt fluiten dan de 1e klasse, kan je een leertraject starten bij de volleybalbond. Dan kan je verenigingsscheidsrechter 3 (VS3) en verenigingsscheidsrechter 4 (VS4) worden. Meer informatie is te vinden op Nevobo.nl 

 

Beginnersinstructie

Aan het begin van het seizoen verzorgt de CuCo een beginnersinstructie. Bij deze cursus worden de belangrijkste spelregels uitgelegd, wordt verteld hoe een wedstrijdavond er in de praktijk aan toegaat en leer je over de opzet van de Nederlandse volleybalcompetitie. Daarnaast krijg je een overzicht van wat er van jou als SKC’er verwacht wordt: welke taken je met je team hebt en hoe je deze moet uitvoeren. Kortom, bij deze cursus leer je alles wat je nodig hebt om bij SKC mee te draaien!

De beginnersinstructie is verplicht voor nieuwe leden die net beginnen met volleybal, maar uiteraard zijn alle nieuwe leden welkom. Meestal wordt de instructie gehouden tijdens het TC-toernooi, zodat de “beginnersteams” (Dames 15 en Heren 9) de theorie van de instructie meteen in de praktijk kunnen brengen bij hun wedstrijd.

Nieuwe leden voor wie deze cursus verplicht is, worden hiervan per mail op de hoogte gebracht. De beginnersinstructie wordt gegeven in het Engels indien er internationals aanwezig zijn.

Voor verdere vragen kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De VT2 cursus

De VT2 cursus is een cursus die wordt aangeboden vanuit de Nevobo voor volleybaltrainers en voor volleybaltrainers van niveau 2. De cursus is geschikt voor beginnende trainers. Je leert bij deze training hoe je een volleybaltraining het beste opbouwt en uitvoert. De cursus wordt op een interactieve manier gegeven, waardoor je tijdens de cursus al ervaring opdoet met de stof die je op dat moment geleerd krijgt. Je neemt je eigen ervaring uit de praktijk mee naar de cursus, waar tijdens de bijeenkomsten dan verder op voortgebouwd wordt. De bijeenkomsten hebben verschillende focuspunten, waardoor bijna elk aspect van volleybal een keer aan de beurt komt. Bijvoorbeeld de warming-up, de service, de aanval, verdedigen en spelsystemen komen aan bod.  Er zal na een aantal bijeenkomsten een examen worden afgelegd, waarna je een officieel diploma ontvangt. Dit is een VT2-licentie.

Als SKC hebben wij super veel aan trainers die zijn opgeleid, aangezien het niveau van de trainingen op deze manier omhoog zal gaan, waardoor alle leden kunnen groeien qua volleybal niveau.

 

English

Courses at SKC

Every year several courses are given at SKC so all players are aware of the volleyball rules and have the opportunity to expand their knowledge of volleyball. SKC also strives for all referees to set a high standard. The courses are organized by the Cursus Coördinatiecommissie (CuCo), with annually recurring: beginners instruction, referee course and the volleyball theory meeting.

Further down this page there is more information about becoming a referee, but in short:

 

Referee training

After you have passed the online test on Volleybalmasterz.nl, you will receive a V6 license. Then you may referee games in the 3rd class and in lower levels. This may come with some difficulties. You will need sufficient knowledge of the game and the rules. It may also be quite scary to make decisions in front of a group, while under pressure. SKC offers training for (starting) referees to help them out. If you already have experience as a referee and are having any difficulties, you are very welcome as well!

During the course you will learn more about the game rules, the procedures of a match and your role as a referee. You will get some tips and tricks from experienced referees. We will also have a little bit of practice.

 

V4 Skills Training

For members who would like to referee at a higher level (1st class and lower), there is the V4 Skills Training. This training focuses on practical situations. Various match scenarios will be discussed. SKC also organizes this training.

 

Club Referee 3 and 4

If you would like to grow as a referee and would like to referee in games higher than 1st class level, you can start a programme at the Dutch Volleyball Federation (Nevobo). You can become a Club Referee 3 (VS3) or even a Club Referee 4 (VS4). More information can be found at Nevobo.nl

 

Beginners’ Instruction

At the start of the season, the CuCo holds a beginners’ instruction. In this instruction, you’ll learn about the essential rules of volleyball, the practicalities of a volleyball match, and how the Dutch competition is set up. Furthermore, you’re told what is expected of you as a member of SKC: we explain what teamtaken (team tasks) are and how you can do them properly. In short, this course teaches you everything you need to know to get started at SKC!

The beginners’ instruction is mandatory for new members who are just starting with volleyball, but all new members are welcome to join. Usually, the course is held during the TC tournament, so that the “beginners’ teams” (Ladies 15 and Gents 9) can immediately use their new knowledge in practice at their TC match.

New members for whom the beginners’ instruction is mandatory are notified of this by email. This course will be given in English if there are (non-Dutch speaking) internationals present.

For any further questions you can send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

The VT2 course

The VT2 course is a course offered by the Nevobo for trainers. The course is suitable for both beginning and experienced trainers. You will learn in this course how to best build and execute a volleyball training. The course is given in an interactive way, so during the course you already gain experience with the material you will be taught. You bring your own practical experience to the course, which you then discuss during the meetings. The meetings have different focus points, so that almost every aspect of volleyball is covered. For example, the warm-up, service, offense, defense and game systems are covered?.  

As SKC, we benefit enormously from trainers who have been trained, since the level of training will increase in this way, allowing all members to grow in terms of volleyball level. There will be an exam after a number of meetings, after which you will receive an official diploma. This is a VT2 license. There was a VT2 course held at SKC in the year 2021-2022.

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Jun: Sabien van Vliet (25)
4 Jun: Ben Nannings (24)
5 Jun: Michelle de Ruiter (27)
8 Jun: Laurianne Vink (20)
14 Jun: Tessa van der Plas (22)
19 Jun: Elle Nijtmans (23)
21 Jun: Camilla Kwende (23)
21 Jun: Tessa van Strijen (24)
21 Jun: Maaike Smekens (28)
23 Jun: Jessica Angevare (31)
26 Jun: Annemieke Nevels (22)
27 Jun: Yke van der Salm (22)
27 Jun: Koen Schellens (28)
30 Jun: Tim Huijsmans (23)
2 Jul: Robine Karsten (20)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info! 

Made with 💚 by SKC WebCie