Contributie 2022-2023

Ook SKC moet ergens geld vandaan halen om alles wat we doen mogelijk te blijven maken. Dit wordt gedaan door middel van een (half)jaarlijkse contributie (*). Als competitie-spelend lid speel je in de Nevobo competitie met een team waarin je dat jaar ingedeeld bent. Hiervoor betaalt SKC teamgelden en je Nevobo-contributie. Als trainingslid train je alleen mee met een team en speel je geen competitie. Verder gaat er geld zitten in de evenementen die SKC elk jaar weer organiseert. Hier kunnen we als lid allemaal van profiteren, wat SKC ook een gezelligheidsvereniging maakt.

 Gegevens en afspraken over de contributie 

Het hele jaar lid: €86,00
Eerste helft van jaar lid: €56,00
Tweede helft van jaar lid: €56,00
Trainingslid: €56,00
Verenigingslid: €20,00 

 

SKC werkt met een automatische incasso om de contributie te innen. Dit betekent dat het bedrag eind oktober van je rekening zal worden afgeschreven. 

Iedereen die nieuw is dit seizoen (2022-2023) en competitie speelt, schaft een eigen wedstrijdshirt aan. Tevens is er de mogelijkheid om een bijpassend wedstrijdbroekje aan te schaffen. Voor vrouwen is er ook de mogelijkheid om een paar hoge sokken aan te schaffen. De kosten voor het shirt en voor eventueel een broekje en sokken worden door automatische incasso geïnd.

Naast de contributie bij SKC heb je een sportkaart van het Universitair Sportcentrum nodig om te trainen. Informatie over de sportkaart en kosten hiervan zijn te vinden op de website van het USC:  http://www.uscleiden.nl/tarieveneninschrijving/tarieven.html 

* Bedragen zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 2 juli 2022

 

~~

 

SKC also has to get money from somewhere to continue to make everything we do possible. This is done by means of a (semi) annual contribution (*). As a competition-playing member you play in the Nevobo competition with a team in which you are assigned that year. SKC pays team fees and your Nevobo contribution for this. As a training member you only train with a team and you do not play a competition. Money is also invested in the events that SKC organizes every year. As a member, we can all benefit from this, which also makes SKC a social association.

Information and agreements about the contribution

Member all year round: €86,00
Membership for the first half of the year: €56,00
Member for the second half of the year: €56,00
Training member: €56,00
Association member: €20,00 

 

SKC works with a direct debit to collect the contribution. This means that the amount will be debited from your account at the end of October.

Everyone who is new this season (2022-2023) and who plays competition should purchase their own competition shirt. It is also possible to purchase matching competition shorts. For women there is also the option to purchase a pair of high socks. The costs for the shirt and any pants and socks will be collected by direct debit.

In addition to the contribution to SKC, you need a sports card from the University Sports Center to train. Information about the sports card and costs can be found on the website of the USC: http://www.uscleiden.nl/waardeneninschrijven/bedrijven.html

 

* Amounts as determined at the general meeting of members on July 2, 2022

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Jun: Sabien van Vliet (25)
4 Jun: Ben Nannings (24)
5 Jun: Michelle de Ruiter (27)
8 Jun: Laurianne Vink (20)
14 Jun: Tessa van der Plas (22)
19 Jun: Elle Nijtmans (23)
21 Jun: Camilla Kwende (23)
21 Jun: Tessa van Strijen (24)
21 Jun: Maaike Smekens (28)
23 Jun: Jessica Angevare (31)
26 Jun: Annemieke Nevels (22)
27 Jun: Yke van der Salm (22)
27 Jun: Koen Schellens (28)
30 Jun: Tim Huijsmans (23)
2 Jul: Robine Karsten (20)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info! 

Made with 💚 by SKC WebCie