Sociale veiligheid / Social security

Click here for the english version

Binnen SKC hebben we helaas ook te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dit kan in verschillende vormen voorkomen. Je kan te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, geweld, seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik. Wanneer je hier mee te maken hebt, zijn er binnen en buiten SKC mensen die jou hierin kunnen begeleiden. 

Binnen SKC heb je het Bestuur en de vertrouwenscontactpersonen waar je altijd op kunt afstappen en die altijd klaar voor je staan om met je te praten. Voor het Bestuur zijn er protocollen opgesteld waar ze zich aan moeten houden, wanneer ze een vermoeden hebben van grensoverschrijdend gedrag, een melding via de vertrouwenscontactpersoon hebben doorgekregen of als er een melding bij ze wordt gedaan. Deze protocollen zijn te vinden onder het kopje informatie, documenten en dan belangrijke documenten. 

Je kan via verschillende manieren contact opnemen met het Bestuur. Je kan natuurlijk altijd op ze afstappen als je ze ziet, een appje sturen, bellen of mailen. Via de mail kun je ze bereiken op:

 

Algemene mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teamtakencoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissiecoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertrouwenscontactpersonen binnen SKC

Je kan ook altijd naar een vertrouwenscontactpersoon stappen. Binnen SKC zijn er drie personen die de belangrijke taak op zich willen nemen als centraal aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig blijft. Wanneer je te maken krijgt of vragen hebt met of over grensoverschrijdend gedrag kun je altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersonen. Zij zullen jullie een luisterend oor bieden, raad geven en jullie doorverwijzen naar geschikte hulp indien nodig. Ze zullen niet inhoudelijk jullie klachten behandelen, maar zullen wel meedenken aan een oplossing. Aarzel niet om contact met ze op te nemen als je ze denkt nodig te hebben, ze bieden je graag de hulp aan die je nodig hebt. Belangrijk om te weten is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en er geen informatie gedeeld zal worden zonder jouw toestemming of zonder dat jij hiervan op de hoogte bent gesteld. 

Je kan via verschillende manieren contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen. Je kan natuurlijk altijd op ze afstappen als je ze ziet, een appje sturen, bellen of mailen. Via de mail kun je ze bereiken op:

 

Jolien Roosjen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiona Brosig: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vincent Flierman: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Jolien Roosjen

Mijn naam is Jolien Roosjen. Dit jaar vervul ik de rol van vertrouwenscontactpersoon bij SKC. Je bent altijd welkom om mij aan te spreken voor een gesprekje. Alleen misschien is het wel fijn om een beetje te weten met wie je in gesprek gaat. 

Op het moment speel ik voor het vijfde jaar bij SKC. Al die tijd heb ik genoten van het vele volleybal en gezelligheid die onze vereniging te bieden heeft. Dit jaar mag ik hiervan genieten in dames 6. Buiten SKC ben ik docent economie op een middelbare school. Ook doe ik nog een educatieve master op het gebied van economie. Daarnaast hou ik onwijs erg van een dansje en een drankje in de stad en lees ik graag boeken. 

Graag zie ik je bij SKC en schroom vooral niet om mij aan te spreken voor de gezelligheid of voor een VCP gesprekje. Tot dan!

 

  Fiona Brosig
          WhatsApp_Image_2022-11-15_at_18.02.00.jpeg        

Ik heet Fiona Brosig en ben dit jaar vertrouwenscontactpersoon bij SKC. Dus, als je ooit iets wilt bespreken of advies nodig hebt, dan kan je me altijd graag contacteren. Maar wie ben ik?

Ik ben Fiona, 25, en studeer psychologie. Meer dan 5 jaar geleden ben ik van Duitsland naar Nederland verhuisd om hier te gaan studeren. Sindsdien ben ik ook lid bij SKC. In de afgelopen 5 jaar kon ik van veel volleyball en gezelligheid genieten. Daarnaast geniet ik van mijn master (klinisch en onderzoeken psychologie), die ik bijna heb afgerond, en werk ik als onderzoeksassistent. Ook loop ik graag hard, ben vrijwilliger bij NedMI, kook, lees. Ik reis ook graag, en ga graag uit voor een drankje met vrienden. 

Als je mij bij SKC ziet, kom dan vooral even langs. Dit mag of voor een VCP gesprek of gewoon voor de gezelligheid.

 

Externe vertrouwenspersonen

Naast dat we vertrouwenscontactpersonen hebben binnen SKC, zijn er ook externe vertrouwenspersonen waar je naartoe kunt, wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intimidatie, geweld, agressie of discriminatie. Deze vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de Universiteit Leiden. De vertrouwenspersonen van de Universiteit Leiden zijn er ook voor het USC. Zij zijn onafhankelijk en zijn geen medewerkers van de Universiteit Leiden. Alles wat met hen besproken wordt, is vertrouwelijk. Zowel studenten, sporters, trainers, als alle andere betrokken, kunnen terecht bij deze vertrouwenspersonen. 

 

De vertrouwenspersonen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00-17:00. Je kunt ze ook via de mail bereiken.

 

Naam: Marieke Brunings 

 • Telefoonnummer: 0652658853
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam: Portia van Dorp

 • Telefoonnummer: 0625042886
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat kunnen zij voor je betekenen?

 • Ze vangen je op, wanneer dit nodig is, kunnen je advies geven en bieden jou ondersteuning.
 • Ze geven je informatie over welke mogelijkheden er allemaal zijn om het probleem op te lossen en hoe je een klacht kan indienen.
 • Ze begeleiden je in het proces wanneer je de zaak wilt laten bemiddelen of een klacht wilt indienen. 
 • Ze zorgen ervoor, indien nodig, dat je passende nazorg krijgt. 

 

Klachtencommissie

Bij 'de klachtencommissie ongewenst gedrag' van de universiteit kun je een formele klacht indienen. Als gevolg hiervan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden. De vertrouwenspersoon begeleid je bij het hele proces en gaat vertrouwelijk met je klacht om. Hoe het hele proces in elkaar zit, kun je hier vinden.

 

Gedragsregels

Daarbij hebben we sinds de WALV 2022 gedragsregels voor SKC waar iedereen die betrokken is bij SKC zich aan moet houden. Binnen deze gedragsregels zijn er verschillende categorieën, zoals trainer, coach, commissielid etc. Lees de gedragsregels vooral goed door, om te weten wat er binnen SKC van je verwacht wordt. Deze zijn ook op de site te vinden onder Informatie -> Documenten -> Belangrijke documenten 

English

Social security

Within SKC, we unfortunately also have to deal with transgressive behavior. This can come in different forms. You may encounter, for example, bullying, violence, sexual harassment and/or sexual abuse. If this happens to you, there are people within and outside of SKC who can guide you through this. 

Within SKC you have the Board and the confidential contact persons (vcp) who you can always approach and who are always ready to talk to you. The Board has drawn up protocols which they must adhere to if they suspect transgressive behavior, if they have received a report through the confidential contact person, or if a report is made to them. These protocols can be found under the heading 'informatie', 'documenten' and then important documents (English).

You can contact the Board in various ways. You can always approach them when you see them, send them an app, call or email. You can reach them by mail at:

 

General mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Chairman: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretary: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Treasurer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Match Secretary: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Team task coordinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Committee coordinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Confidential advisors at SKC

Within SKC there are three people who want to take on the important task of being the central point of contact to ensure that the way we deal with each other remains fun and safe. If you are confronted with or have questions about transgressive behavior, you can always contact the confidants. They will listen to you, advise you and refer you to the appropriate help. They will not deal with your complaints in detail, but they will help you find a solution. Do not hesitate to contact them if you think you might need them, they will be happy to offer you the help you need. Important to know is that the conversations are confidential and no information will be shared without your permission or without you being informed.

You can contact the confidential contact persons in different ways. You can always walk up to them when you see them, send them an app, call or email. You can reach them by email at:

 

Fiona Brosig: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jolien Roosjen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vincent Flierman: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

External confidential advisors

In addition to the fact that we have confidential contact persons within SKC, there are also external confidential persons you can go to if you are dealing with undesirable behaviour. Examples include intimidation, violence, aggression or discrimination. These confidential advisors have been appointed by Leiden University. The confidential advisors of Leiden University are also there for the USC. They are independent and are not employees of Leiden University. Everything discussed with them is confidential. Students, athletes, trainers, as well as everyone else involved, can contact these confidential advisers.

The Confidential advisors are available by phone on working days between 09:00-17:00. You can also reach them by mail.

 

Name: Marieke Brunings 

 • Phone Number: 0652658853
 • E-mail address: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Name: Portia van Dorp

 • Phone number: 0625042886
 • Email address: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

What can they do for you?

 • They will take you in, when necessary, and can give you advice and/or offer you support.
 • They give you information about the options available to solve the problem and how you can file a complaint.
 • They guide you through the process when you want to mediate or file a complaint. 
 • If necessary, they will ensure that you receive appropriate aftercare. 

 

Complaints committee

You can submit a formal complaint to the complaints committee for undesirable behaviour of the university. As a result, disciplinary action may be taken. The confidential advisors will guide you through the entire process and will treat your complaint confidentially. You can find out how the whole process works here.

Code of conduct

Since the WALV 2022, we have SKC rules of conduct that everyone involved in SKC must adhere to. Within these rules of conduct there are different categories, such as trainer, coach, committee member etc. Please read the rules of conduct carefully to know what is expected of you within SKC. These can also be found on the site under Informatie -> Documenten -> Important documents (english)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!