Bestuur 2022-2023 'Licht op Groen'

 

Functie Naam E-mail
Voorzitter Anouk Reijntjens  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Maaike Hartman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Daniël Nugteren Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wedstrijdsecretaris Anke de Jong Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teamtakencoördinator Eva Ketelaars  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissiecoördinator Annemieke Nevels  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

~ English below ~

 Anouk_EJW.jpeg   Anouk Reijntjens 
 

Lieve SKC’ers, 

Na 3 jaar bij de leukste vereniging van Leiden te hebben gespeeld en commissie-ervaring hebben mogen opdoen in de IntegraCie en AcCie, leek het mij super leuk om bestuur te worden van SKC! Ik ben Anouk en zal dit jaar de voorzitter in Bestuur 53 ‘Licht op Groen’ zijn. 

Zo’n 14 jaar terug ben ik begonnen met volleyballen bij Vovem ‘90 in het plaatsje Emmeloord, in het prachtige polderlandschap. Ondertussen heb ik de boerderij van mijn ouders ingeruild voor een studentenkamertje en heb ik hier in Leiden mijn bachelor Geneeskunde afgerond. Dit jaar ga ik, naast Bestuur van deze groene vereniging, stage lopen en heb ik verschillende bijbaantjes. 

Ik heb enorm veel zin in komend jaar en hoop vele van jullie te zien en spreken langs het veld of aan de bar! 

Liefs, 

Anouk 
Voorzitter B53 ‘Licht op Groen’

   

 

 Maaike EJW   Maaike Hartman 
 

Lieve allemaal,

Na vroeger in de jeugd van Orion te hebben gespeeld, wordt komend jaar alweer mijn 5de jaar bij SKC. Na het organiseren van het Nachttoernooi en afgelopen jaar in de BuCie te hebben gezeten, vond ik het tijd voor een een nieuwe uitdaging, namelijk secretaris in Bestuur 53 ‘Licht op Groen’.

Naast het spelen van volleybal volg ik ook de master Strafrecht en Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Ik kijk ernaar uit om, samen met mijn bestuur, een mooi jaar neer te zetten waarin veel wordt gevolleybald. Ik heb veel zin om jullie en SKC beter te leren kennen. Spreek mij dus vooral aan op het USC of in De Keyzer. Tot snel!

Liefs,

Maaike 
Secretaris B53 ‘Licht op Groen’

   

 

Daniel EJW    Daniël Nugteren 
 

Hey lieve Skc'ers,

Mijn naam is Daniël Nugteren, ik ben 20 jaar oud en alweer 4e jaars bij skc. Dit seizoen zal ik de trotse penningmeester zijn van B53 'Licht op Groen'. Hoe is dat zo ver gekomen? 

Nou 20 jaar geleden werd ik geboren in mijn ouderlijk huis in Voorschoten, waar ik meer dan 20 jaar heb gewoond. Ik heb op school gezeten in Leiden, dus ik voel me eigenlijk al mijn hele leven een Leidenaar. In December besloot ik dan ook eindelijk 'volwassen' te worden en trad in binnen in  een kamer aan de Vestestraat in Leiden. Dit gevoel van volwassenheid en 'studie-uitstelgedrag' heeft geleid tot mijn sollicitatie voor B53. 

Mijn grote hobby, die ik door mijn bestuursjaar wat moet minderen, is veel films kijken. Mede daarom ben ik vaak te vinden in de bioscopen in Leiden, als medewerker en bezoeker.

Ik kijk erg naar uit om jullie komend jaar allemaal te zien!

Groetjes,

Daniël Nugteren
Penningmeester B53 ‘Licht op Groen’

   

 

Anke_EJW.jpeg    Anke de Jong 
 

Lieve SKC’ers,

Mijn naam is Anke de Jong en dit jaar ben ik jullie wedstrijdsecretaris. Komend jaar wordt alweer mijn 5e jaar bij SKC. Voordat ik bij SKC kwam heb ik een aantal jaren bij Leython DC gespeeld. Tijdens mijn jaren bij SKC ben ik onderdeel geweest van de AcCie en de BeachCie, maar nu vond ik het wel tijd voor iets groters.

Naast mijn taak als wedstrijdsecretaris zal ik dit jaar mijn studie Gezondheid & Leven afronden. Wanneer ik niet bezig ben met mijn studie of bestuurstaken vind ik het leuk om te varen of gezellig op een terrasje te zitten. 

Dit jaar zal ik hard werken aan jullie trainings- en wedstrijdschema’s, dus als je hier nog vragen over hebt, spreek mij dan vooral aan.

Liefs,
Anke
Wedstrijdsecretaris B53 ‘Licht op Groen’ 

   

 

Eva EJW    Eva Ketelaars 
 

Lieve SKC’ers,

Mijn naam is Eva en de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gevolleybald en in de AcCie en NachtCie gezeten bij SKC. Dit jaar is alweer mijn vierde jaar bij onze mooie groene vereniging en dit is ook het jaar dat ik de teamtakencoördinator van bestuur 53 ‘Licht op Groen’ mag zijn. 

Mijn volleyballende leven begon 13 jaar geleden bij Forza Hoogland in het prachtige Amersfoort. Toen ik begon met studeren ben ik verhuisd naar Leiden en werd Forza vervangen door SKC. Naast bestuur zal ik dit jaar mijn bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen afronden.

Ik hoop zoveel mogelijk van jullie te spreken en leren kennen dit jaar! Met vragen over tellen, scheidsen, BHV, bar en alle andere vragen over de teamtaken mogen jullie altijd naar me toe komen. 

Liefs, 

Eva
Teamtakencoördinator B53 ‘Licht op Groen’

   

  

 Annemieke_EJW.jpeg   Annemieke Nevels 
 

Lieve SKC’ers,

Ik ben Annemieke, ik ben 21 jaar en ben geboren en getogen in het prachtige Limburg, om precies te zijn in Geleen (de wereldstad). Nu woon ik sinds 2 jaar in Leiden, waar ik criminologie studeer. Van deze studie heb ik net mijn tweede jaar afgerond.

Buiten volleybal en mijn studie heb ik nog andere dingen waar ik mij mee bezig houd, zo vind ik het heerlijk om muziek te maken en treed ik regelmatig op onder de douche. Ook werk ik bij de leukste kroeg van Geleen, De Kroon, dit past dan weer goed bij de Keyzer :)

Dit wordt alweer mijn derde jaar bij SKC en na vorig jaar de AcCie te hebben gedaan, vond ik het tijd worden om te solliciteren voor het bestuur. Ik ben enorm blij dat ik komend jaar de commissiecöordinator van SKC mag zijn! Ik vond het heerlijk om alle activiteiten vorig jaar te organiseren en om in een commissie te zitten dus ik vind het prachtig dat ik nu verantwoordelijk ben voor alle commissies binnen SKC, en dat zijn er nogal wat! 

Ik heb heel veel zin in het komende jaar en we gaan er met zijn allen wat moois van maken! 

Liefs,

Annemieke Nevels
Commissiecöordinator B53 ‘Licht op Groen’

   

 

 English

 Anouk_EJW.jpeg   Anouk Reijntjens 
 

Dear SKC’ers, 

After 3 years of playing at the greatest association in Leiden and being in various committees, such as the IntegraCie and AcCie, I thought it would be great to become on the board of SKC! My name is Anouk and this year I will be the chair of Board 53 ‘Licht op Groen’. 

About 14 years ago, I started playing volleyball at Vovem ‘90 in Emmeloord, a small place in the so-called ‘polder’. In the meantime, I replaced the farm from my parents for a students’ room in Leiden, where I finished my bachelor in Medicine. This year I will, apart from being on the board, follow an internship and work at one of my student jobs. 

I am really excited about next year and hope to see and speak to lots of you in the court and at the bar!

Love, 

Anouk 
Chair B53 ‘Licht op Groen’

   

 

 Maaike EJW   Maaike Hartman 
 

Dear SKC'ers,

After playing in the youth of Orion in the past, next year will be my 5th year at SKC. After organizing the Night Tournament and having been in the BuCie last year, I thought it was time for a new challenge, namely secretary on Board 53 'Licht op Groen'.

In addition to playing volleyball, I also follow the master criminal law and juvenile law at Leiden University. I am looking forward to having a great year, together with my board, in which a lot of volleyball is played. I'm really looking forward to getting to know you and SKC better. So please contact me at the USC or in De Keyzer. See you soon!

Love,

Maaike
Secretary B53 'Licht op Groen'

   

 

 Daniel EJW   Daniël Nugteren 
 

Hey dear Skc'ers,

My name is Daniël Nugteren, I am 20 years old and it is already my 4th year at skc. This season I will be the proud treasurer of B53 'Licht op Groen'. How did this come about? 

Well 20 years ago I was born in my parents house in Voorschoten, where I lived for more than 20 years. I went to school in Leiden, so I have felt like a Leidener all my life. In December I decided to finally 'grow up' and moved into a room on the Vestestraat in Leiden. This feeling of maturity and 'study procrastination' led to my application for B53.

My big hobby, which I have to tone down a bit due to my board year, is watching a lot of movies. This is one of the reasons why I can often be found in the cinemas of Leiden, as an employee and as a visitor. 

I'm looking forward to seeing you all next year!

Kind regards,

Daniël Nugteren
Treasurer B53 ‘Licht op Groen’

   

 

 Anke_EJW.jpeg   Anke de Jong 
 

Dear SKC'ers,

My name is Anke de Jong and this year I am your match secretary. Next year will be my 5th year at SKC. Before joining SKC, I played at Leython DC for a number of years. During my years at SKC I was part of the AcCie and the BeachCie, but now I thought it was time for something bigger.

In addition to my task as game secretary, I will complete my study Health & Life this year. When I'm not busy with my studies or board tasks, I like to sail or have a drink on a terrace.

This year I will be working hard on your training and competition schedules, so if you have any questions, don't hesitate to contact me.

Love,

Anke
Match secretary B53 'Licht op Groen'

   

 

 Eva EJW   Eva Ketelaars 
 

Dear SKC’ers,

My name is Eva and in recent years I have enjoyed playing volleyball and being a part of the  AcCie and NachtCie at SKC. This year is already my fourth year at our beautiful green association and this is also the year that I will be the teamtakencoördinator of board 53 'Licht op Groen'.

My volleyball life started 13 years ago at Forza Hoogland in the beautiful city of Amersfoort. When I started studying I moved to Leiden and Forza was replaced by SKC. In addition to being a board member, I will complete my bachelor's degree in Bio-Pharmaceutical Sciences this year.

I hope to speak and get to know as many of you as possible this year! You can always come to me with questions about counting, referees, BHV, bar and all other questions about the team tasks.

Love,

Eva
Teamtakencoördinator B53 'Licht op Groen'

   

 

 Annemieke_EJW.jpeg   Annemieke Nevels  
 

Dear SKC'ers,

I am Annemieke, I am 21 years old and I was born and raised in beautiful Limburg, to be exact in Geleen. 2 years ago I moved to Leiden, to study criminology. I just finished my second year of this study.

Besides volleyball and my study I have other things that keep me busy, I love to make music and I regularly perform in the shower. I also work at the best pub in Geleen, De Kroon, which is a good match for De Keyzer :)

This will already be my third year at SKC and after doing the AcCie last year, I thought it was time to apply for the board. I am thrilled to be the committee coordinator of SKC next year! I loved organizing all the activities last year and being in a committee so I love that I am now responsible for all the committees within SKC, and there are quite a few! 

I am really looking forward to the coming year and we are all going to make it something beautiful! 

Love,

Annemieke Nevels 
Committee coordinator B53 ‘Licht op Groen’

   

 

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Jun: Sabien van Vliet (25)
4 Jun: Ben Nannings (24)
5 Jun: Michelle de Ruiter (27)
8 Jun: Laurianne Vink (20)
14 Jun: Tessa van der Plas (22)
19 Jun: Elle Nijtmans (23)
21 Jun: Camilla Kwende (23)
21 Jun: Tessa van Strijen (24)
21 Jun: Maaike Smekens (28)
23 Jun: Jessica Angevare (31)
26 Jun: Annemieke Nevels (22)
27 Jun: Yke van der Salm (22)
27 Jun: Koen Schellens (28)
30 Jun: Tim Huijsmans (23)
2 Jul: Robine Karsten (20)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info! 

Made with 💚 by SKC WebCie