Corona maatregelen bij SKC / Corona measures at SKC

- For English, please scroll down - 

Dit jaar hebben we helaas te maken met corona maatregelen en restricties wat betreft volleybal en activiteiten. SKC volgt hierbij de restricties en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de Nevobo, NOC*NSF , het USC en de Universiteit Leiden. Binnen deze grenzen zullen er zoveel mogelijk trainingen, wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina staat de meest recente informatie over de geldende corona maatregelen van SKC. Veranderingen worden ook altijd gecommuniceerd naar leden via e-mail. 

Laatst geüpdated op: 19 juli 2021.

BINNENTRAININGEN VANAF 12 JULI 

Vanaf 12 juli beginnen de zomertrainingen weer. De trainingen duren 1 uur en 25 minuten en tussen de trainingen door is er 5 minuten wisseltijd. De zomertrainingen zijn in trainingsgroepen, wat betekent dat er in grotere groepen getraind wordt. Deze grotere groepen brengen ook een groter risico met zich mee, dus lees de volgende regels goed door!

Algemene regels

 • Als je (lichte) klachten hebt of in aanraking bent geweest met iemand die een positieve (zelf)test heeft, blijf je thuis en laat je je eventueel testen.
 • Als je binnen 2 dagen na je training coronaklachten krijgt, informeer dan je team. Zie deze pagina voor meer informatie over wat te doen bij een besmetting. 
 • Er hoeft tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voor/na het sporten geldt de 1,5 meter afstand wel. 
 • In het USC geldt geen mondkapjesplicht, maar het dragen van een mondkapje mag natuurlijk altijd.
 • Vergeet niet om je handen te desinfecteren bij binnenkomst.
 • De kantine is open, maar het is niet de bedoeling dat er met de stoelen geschoven wordt. Er mogen namelijk niet te veel mensen uit verschillende huishoudens aan een tafel zitten en er moet zo goed mogelijk 1,5 m afstand worden gehouden. Onthoud goed: vol = vol. 

Regels rondom de training

 • Het is officieel toegestaan om met andere teams mee te trainen, maar probeer dit zoveel mogelijk te beperken en doe dit alleen met toestemming van de TC.
 • De kleedkamers zijn open, maar gebruik deze zo min of kort mogelijk om drukte te voorkomen. Zorg dat je bij voorkeur al omgekleed naar je training komt.
 • De tribune is open maar iedereen moet op een kruisje blijven zitten. Het bestuur zal hier toezicht op houden.
 • Je mag de zaal pas betreden als het voorgaande team de zaal verlaten heeft. Zorg daarom dat je pas op het USC bent op het moment dat je training begint. Wacht buiten het USC als je te vroeg bent om opstopping te voorkomen.
 • De trainer moet de aanwezigheid bijhouden.
 • De ballen moeten na de training worden ontsmet. 
 • Verlaat meteen na je training de zaal via de nooduitgang bij jouw veld, zodat de volgende teams de zaal mogen betreden. Je moet buiten omlopen als je nog naar de kleedkamer moet.

Tip: Check even tot wanneer/of je USC abonnement nog geldig is.

WhatsApp Image 2021 06 24 at 12.58.39

Regels rondom Corona

 • Bij klachten blijf je thuis.
 • Als je in de 5 dagen voor je training contact hebt gehad met iemand die een positieve (zelf)test heeft, blijf je thuis en wordt het aangeraden om je na die 5 dagen te laten testen. Denk er hierbij aan dat je ook zonder klachten corona kan hebben.
 • Als je binnen 48u na de training klachten hebt ontwikkelt óf jezelf laat testen óf positief getest bent óf je hoort dat je daarvoor in contact bent geweest met iemand die positief getest is, dan laat je dit weten aan je team.
 • We stellen het op prijs als je het bestuur informeert wanneer je een positieve (zelf)testuitslag hebt gehad (en je daarvoor hebt getraind), maar dit kunnen wij niet verplicht. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om de corona besmettingen binnen SKC bij te houden.
 • Als je getraind hebt met iemand die een positieve testuitslag heeft, moet je tenminste 5 dagen wachten voor je weer welkom bent op het USC. Het USC maakt hierin geen onderscheid tussen mensen die gevaccineerd zijn of corona hebben gehad in de afgelopen 6 maanden en anderen.

Als je je er niet prettig bij voelt om in deze situatie te komen trainen, geef dit dan aan bij je team. We hopen dat jullie ieders eigen beslissing hierin respecteren.

 ALGEMENE INFORMATIE VOOR LEDEN 

Kom NIET naar het USC als:

 • Je positief bent getest op corona. Kom pas weer als je minstens 24 uur vrij bent van klachten. 
 • Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid). Dit geldt ook wanneer je huisgenoten klachten hebben of positief getest zijn op corona.
 • Blijf ook thuis als je de afgelopen tien dagen in een gebied bent geweest dat door de Nederlandse overheid is aangeduid als een oranje of rode zone. Voor de meeste oranje en rode zones geldt het dringende advies uit de overheid om tien dagen in quarantaine te gaan bij thuiskomst. Check hier het meest recente reisadvies van de overheid.
 • Personen die nauw contact hebben gehad met iemand die klachten ontwikkelt binnen 48 uur na het laatste contact, mogen niet naar SKC komen tot deze persoon een negatieve testuitslag heeft gekregen. Dit geldt voor zowel zelf spelen als training geven/coachen. Dit is het advies omdat iemand 48 uur voordat hij/zij klachten krijgt al besmettelijk kan zijn.
  • Nauw contact wordt gedefinieerd door de GGD als het meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter zijn van elkaar. Dit kan aan een stuk door zijn, maar ook meerdere stukken bij elkaar opgeteld. Samen met iemand een wedstrijd spelen of trainen valt hier dus onder. 
 • Als je een negatieve testuitslag hebt gekregen maar nog steeds klachten hebt, word je ook geadviseerd niet naar SKC te komen tot de klachten zijn verdwenen. Dit geven wij als advies omdat de GGD benadrukt dat een test een momentopname is. Daarnaast kan je met een ‘gewone’ verkoudheid ook weer anderen besmetten die vervolgens klachten krijgen en zich moeten laten testen, wat op dit moment niet wenselijk is.
 • Omdat vrijwel iedereen bij SKC nu als ‘overige contacten’ van een besmet persoon kan worden geschaald, kun je hier de adviezen vinden die hierbij door de GGD worden meegegeven. Het belangrijkste hierin is dat je je eigen gezondheid goed in de gaten houdt. Blijf bij klachten thuis en maak een test afspraak. Ook bij klachten die niet per se met corona in verband worden gebracht, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, is het goed om voor de zekerheid thuis te blijven.

Ben je positief getest? We stellen het op prijs als je het bestuur informeert wanneer je een positieve testuitslag hebt gehad (en je daarvoor hebt getraind), maar dit is niet verplicht. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om de corona besmettingen binnen SKC bij te houden. (Mail bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wat gebeurt er als een speler positief is getest?

 • Als deze persoon in de 48 uur voordat hij/zij klachten heeft ontwikkeld getraind/een wedstrijd heeft gespeeld, mogen de spelers van het team die bij die training/wedstrijd in het veld hebben gestaan 5 dagen vanaf die training/wedstrijd niet op het USC komen van het USC. Het USC maakt daarin geen onderscheid tussen met wel of niet gevaccineerden.
 • De GGD vindt het lastig om te bepalen wie van de spelers bij elkaar opgeteld meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van de besmette persoon zijn gekomen. Door het USC is bepaald dat daarom alle mensen die met elkaar hebben gespeeld hieronder te rekenen en deze personen worden verzocht 5 dagen vanaf de betreffende training/wedstrijd in thuisisolatie te gaan.
  • Tegenstanders en coaches/trainers worden gezien als ‘overig contact’ door de GGD en hoeven dus niet in thuisisolatie, mits er 1,5 meter afstand gehouden is.
  • Het bestuur wil altijd meedenken en bij twijfel raden we aan om in thuisisolatie te gaan.
 • Als er andere SKC’ers zijn die nauw contact hebben gehad met deze persoon, moeten deze personen van de GGD ook 5 dagen vanaf het laatste contact in thuisisolatie.

Algemene hygiëne en veiligheidsregels:

 • Was je handen met zeep voordat je naar het USC komt.
 • Desinfecteer je handen voordat je de velden betreed met de daarvoor beschikbare desinfectiemiddelen
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog. 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Drink alleen uit je eigen waterfles.
 • Volg de looproutes.
 • Meer over deze richtlijnen lees je op uscleiden.nl/corona

Het dragen van mondkapjes:

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Het is echter nog steeds toegestaan en wellicht zelfs aan te raden als je langere tijd binnen een kleine afstand van anderen zit, zoals bijvoorbeeld in een auto.

Corona coördinatoren:

SKC heeft twee corona coördinatoren aangesteld waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Dit zijn onze voorzitter Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en onze secretaris Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Marit en Myra lopen rond in groene vestjes met hun naam erop. Ook de rest van het bestuur loopt in deze vestjes rond en kun je altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. 

Contact: 

Neem bij vragen contact op met onze corona coördinatoren Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook kan er direct contact worden opgenomen met het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Telefonisch is Marit van der Bilt te bereiken via 06-27993179.

Als je vragen hebt aan de GGD kun je ze bereiken op het nummer 085-0782878 (maandag tot en met zondag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur). Zij zijn ook te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..- ENGLISH -

Unfortunately, this year we are dealing with corona measures and restrictions regarding volleyball and activities. SKC follows the restrictions and advice from the government, the RIVM, the Nevobo, NOC*NSF, the USC and Leiden University. Within these limits, as many training sessions, competitions and activities as possible will be organized. This page contains the most recent information about the current corona measures of SKC. Changes are also always communicated to members via email. 

Last updated on: July 19, 2021.

 SUMMER PRACTICE FROM 12 JULY 

From July 12, the summer practices start again. The training sessions last 1 hour and 25 minutes and between the training sessions there is a 5 minute changeover time. The summer training sessions are in training groups, which means that training takes place in larger groups. These larger groups also carry a greater risk, so read the following rules carefully!

General rules

 • If you have (minor) symptoms or have been in contact with someone who has a positive (self) test, stay at home and get yourself tested if necessary.
 • If you get corona symptoms within 2 days after your training, inform your team. See this page for more information about what to do in case of an infection. 
 • It is not necessary to keep a distance of 1.5 meters during sports. Before and after sports, the 1.5 meters rule does apply. 
 • There is no obligation to wear a face mask in the USC, but wearing a face mask is of course always allowed.
 • Don't forget to disinfect your hands on arrival.
 • The canteen is open, but it is not the intention that the chairs are moved. Not a lot of people from different households are allowed to sit at a table and 1.5 m distance should be kept as best as possible. Remember: full = full. 

Rules surrounding the training

 • It is officially allowed to train with other teams, but try to limit this as much as possible and only do this with the permission of the TC.
 • The changing rooms are open, but use them as little or as short as possible to avoid crowds. It is preferable that you come to your training already changed.
 • The grandstand is open but everyone has to sit on a cross. The board will monitor this.
 • You may not enter the field until the previous team has left. Therefore, make sure that you are at the USC only when your training starts. Please wait outside the USC if you are early to avoid crowds.
 • The trainer must keep track of attendance.
 • The volleyballs must be disinfected after training. 
 • Immediately after your training, leave the room via the emergency exit at your field, so that the next teams can enter the room. You have to walk around the building if you still have to go to the locker room.

Tip: Check until when/if your USC subscription is still valid.

WhatsApp Image 2021 06 24 at 12.58.39

Rules around Corona

 • If you have symptoms, you stay at home.
 • If you have been in contact with someone who has a positive (self) test in the 5 days before your training, you stay at home and it is recommended that you get tested after those 5 days. Keep in mind that you can also have corona without symptoms.
 • If you have developed symptoms within 48 hours after the training or get yourself tested or have been tested positive or you hear that you have been in contact with someone who has tested positive, then you let your team know.
 • We appreciate it if you inform the board when you have had a positive (self) test (and you have trained before this), but we cannot oblige you to do so. We will only use this information to keep track of the corona infections within SKC.
 • If you have trained with someone who has a positive test result, you must wait at least 5 days before you are welcomed back at the USC. The USC does not distinguish between people who have been vaccinated or who have had corona in the past 6 months and others.

If you don't feel comfortable coming to training in this situation, please let your team know. We hope you respect everyone's own decision in this.

 GENERAL INFORMATION FOR MEMBERS 

DO NOT come to the USC if:

 • You have tested positive for corona. Do not come again until you have been free of symptoms for at least 24 hours. 
 • Stay home if you have symptoms (cold, cough, fever or shortness of breath).
 • Also stay at home if you have been in an area in the past ten days that has been designated by the Dutch government as an orange or red zone. For most orange and red zones, the urgent advice from the government applies to quarantine for ten days when you return home. Check here the most recent travel advice from the government.
 • Persons who have had close contact with someone who develops symptoms within 48 hours of the last contact are also not allowed to come to SKC until this person has received a negative test result. This applies to both playing and giving training/coaching. This is the advice because someone can be contagious 48 hours before he / she gets symptoms.
  • Close contact is defined by the GGD as being less than 1.5 meters apart for more than 15 minutes. This can be continuous, but also several pieces added together. Playing or training together with someone therefore falls under this. 
 • If you have received a negative test result but still have symptoms, you are also advised not to come to SKC until the symtpoms have disappeared. We give this as advice because the GGD emphasizes that a test is a snapshot. In addition, with a 'normal' cold you can also infect others who then develop symptoms and have to be tested, which is not desirable at the moment.
 • As almost everyone at SKC can be scaled as 'other contacts' from an infected person,  and you can find advice here, which is given by the GGD. The most important thing here is that you keep a close eye on your own health. Stay at home if you have symptoms and make a test appointment. Even with symptoms that are not necessarily associated with corona, such as headaches, it is good to stay at home just to be sure.

Have you tested positive? We appreciate it if you inform the board when you have had a positive test result (and you have trained before this), but this is not mandatory. We will only use this information to keep track of the corona infections within SKC. (Mail board: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

What happens if a player is tested positive?

 • If this person has trained/played a match in the 48 hours before he/she developed complaints, the players of the team who were on the field during that training/match are not allowed to enter the USC for 5 days from that training/match from the USC. The USC does not distinguish between those who have or have not been vaccinated.
 • The GGD finds it difficult to determine which of the players together have been less than 1.5 meters from the infected person for more than 15 minutes. The USC has determined that all people who have played with each other are therefore included in this and these people are advised to go into home isolation for 5 days from the relevant training/match.
  • Opponents and coaches/trainers are seen as 'other contact' by the GGD and therefore do not have to be in home isolation, provided that a distance of 1.5 meters is kept.
  • The board always wants to help and think along and if you are in doubt we recommend going into home isolation.
 • If there are other SKC members who have had close contact with this person, these people should also be in isolation for 5 days, counting from the last contact.

General hygiene and safety rules:

 • Wash your hands with soap before coming to the USC.
 • Disinfect your hands before entering the fields with the disinfectants available.
 • Keep 1,5 meters away as much as possible.
 • Cough and sneeze into your elbow. 
 • Avoid touching your face.
 • Only drink from your own water bottle.
 • Follow the walking routes.
 • You can read more about these guidelines at uscleiden.nl/corona

Wearing masks:

Wearing a mask is not mandatory. However, it is still allowed and perhaps even recommended if you are within a short distance of others for a long time, such as in a car.

Corona coordinators:

SKC has appointed two corona coordinators to whom you can go for questions and comments. These are our chairwoman Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and our secretary Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Marit and Myra are walking around in green vests with their name on it. The rest of the board also walks around in these vests and you can always address them with questions or comments. 

Contact: 

If you have any questions, please contact our corona coordinators Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). You can also contact the board directly (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Marit van der Bilt can be reached by telephone via 06-27993179.

If you have any questions for the GGD , you can reach them on 085-0782878 (Monday to Sunday from 08:00 to 20:00). They can also be reached via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper