Corona maatregelen bij SKC / Corona measures at SKC

- For English, please scroll down -

 

Komend jaar hebben we helaas te maken met corona maatregelen en restricties wat betreft volleybal en activiteiten. SKC volgt hierbij de restricties en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de Nevobo, NOC*NSF en het USC. Binnen deze grenzen zullen er zoveel mogelijk trainingen, wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina staat de meest recente informatie over de geldende corona maatregelen van SKC. Veranderingen worden ook altijd gecommuniceerd naar leden via andere kanalen. 

Laatst geüpdatet op: 17 september 2020


INFORMATIIE VOOR TEGENSTANDERS

Bij SKC worden de richtlijnen gevolgd die staan beschreven in de protocollen van de Nevobo, NOC*NSF, RIVM en het Universitair Sportcentrum. Meer informatie over deze algemeen geldende regels zijn verder op deze pagina te vinden onder het kopje 'Informatie voor leden'. 
In dit huidige stukje worden de aanvullende maatregelen toegelicht die gelden voor alle bezoekende teams op het USC. Wij vragen tegenstanders deze maatregelen goed door te lezen voordat ze naar het USC komen, om zo samen te kunnen zorgen dat er veilig wedstrijden kunnen worden gespeeld op het USC. 

 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer.
 • Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen.
 • Helaas heeft het USC besloten dat er GEEN publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden. Teams die moeten spelen mogen alleen vlak voor en kort na hun eigen wedstrijd de tribune betreden. Hierbij geldt dat de spelers alleen op de aangegeven kruisjes mogen plaatsnemen. Meer over het kantine beleid op het USC is te vinden onder het kopje 'Kantinebeleid' verder op deze pagina. 
 • Chauffeurs kunnen eventueel wachten in de kantine, maar hier is ook maar beperkt plek en geldt vol = vol.
 • Wij verzoeken tegenstanders meteen na hun wedstrijd naar huis te gaan en niet in de kantine te blijven hangen. Daarnaast wordt er geen alcohol geschonken op het USC.
 • Corona coördinatoren: SKC heeft twee corona coördinatoren aangesteld waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Dit zijn onze voorzitter Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en onze wedstrijdsecretaris Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
  Ioa en Anouk lopen rond in groene vestjes met hun naam erop. Ook de rest van het bestuur loopt in deze vestjes rond en kun je altijd aanspreken met vragen of opmerkingen.

Contact: Neem bij vragen contact op met onze corona coördinatoren Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ook kan er direct contact worden opgenomen met het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

INFORMATIE VOOR LEDEN

Kom NIET naar het USC als:

 • Je positief bent getest op corona. Kom pas weer als je minstens 24 uur vrij bent van klachten. 
 • Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid). Dit geldt ook wanneer je huisgenoten klachten hebben of positief getest zijn op corona.
 • Blijf ook thuis als je de afgelopen tien dagen in een gebied bent geweest dat door de Nederlandse overheid is aangeduid als een oranje of rode zone. Voor de meeste oranje en rode zones geldt het dringende advies uit de overheid om tien dagen in quarantaine te gaan bij thuiskomst. Check hier het meest recente reisadvies van de overheid.

Ben je positief getest? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het bestuur, zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen (Nummer voorzitter Ioa van den Bos: 06-53114308). Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Algemene hygiëne en veiligheidsregels:

 • Was je handen met zeep voordat je naar het USC komt.
 • Desinfecteer je handen voordat je de velden betreed met de daarvoor beschikbare desinfectiemiddelen
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog. 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Drink alleen uit je eigen waterfles.
 • Volg de looproutes.
 • Meer over deze richtlijnen lees je op uscleiden.nl/corona

 

De Nevobo heeft op 1 september een protocol uitgebracht over verantwoord sporten en wedstrijden te spelen in tijden van corona. Meer informatie over dit protocol en het corona protocol van NOC*NSF zijn hier te vinden.

Wedstrijden en publiek:

Richtlijnen voor spelers:

 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Het schudden van handen en ander fysiek contact zoals high fives of knuffels is niet toegestaan, maar verzin een andere manier om elkaar en de tegenstander te begroeten.
 • Coaches en wisselspelers moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Het is niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen, door het net naar de tegenstander te schreeuwen of liedjes te zingen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen.

Richtlijnen voor toeschouwers:

Wij snappen ook dat het leuk is om te komen kijken naar de wedstrijden als publiek. 

Helaas heeft het USC besloten dat er GEEN publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden. Dit geldt ook voor iedereen die zelf die dag al heeft gespeeld of nog moet spelen. Zij mogen alleen vlak voor en kort na hun eigen wedstrijd de tribune betreden. Hierbij geldt natuurlijk dat de spelers alleen op de kruisjes mogen plaatsnemen. 

Ook voor tegenstanders geldt dat zij helaas geen publiek mogen meenemen. Chauffeurs kunnen eventueel wachten in de kantine, maar hier is ook maar beperkt plek en geldt vol = vol. 

Kantine beleid:

De kantine van het USC is open. Er zijn echter, net als in andere horecagelegenheden, een aantal maatregelen van kracht. Wij verzoeken tegenstanders zoveel mogelijk na hun wedstrijd naar huis te gaan.

 • Er wordt geen alcohol geschonken op het USC, om zo de 1,5 meter te waarborgen.
 • Er is een maximaal aantal stoelen en krukken in de kantine. Het is de bedoeling dat mensen daar gaan zitten en deze stoelen niet verplaatsen. Als ze bezet zijn, is het vol en zullen eventuele extra gebruikers moeten wachten tot er een plek is. Er worden geen extra stoelen neergezet.
 • Gebruikers moeten de gezondheidscheck doorlopen. Het stellen en beantwoorden van deze vragen is verplicht.
 • Gebruikers moeten gevraagd worden om hun gegevens achter te laten voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.
  • Het invullen van de gegevens is vrijwillig, maar wordt ten zeerste geadviseerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.
  • Als er een groepje is en één iemand bestelt voor het groepje, dan wordt er toch voor iedereen van het groepje zowel de gezondheidscheck gedaan als de gegevens opgevraagd.
  • Omdat het voor USC lastig is om overzicht te houden wie er de gezondheidscheck al hebben doorlopen en de contactgegevens hebben doorgegeven, vraagt het USC dringend om je eigen drankje bij de bar te bestellen.

Trainingsavonden:

 • Op het veld hoeft er tijdens de training niet verplicht 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor sporten wordt deze regel losgelaten door de overheid. Probeer echter wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van je trainer en teamgenoten.
 • In de zaal mag je niet juichen of yellen. Ook is wordt er sterk afgeraden fysiek contact te hebben, bijv. door middel van high fives, knuffels, of handjes klap.
 • Je mag maximaal 10 minuten voor je training aanwezigen zijn op het USC.
 • Kleed je zoveel mogelijk in de kleedkamer om, om drukte op de tribune te vermijden. Houd ook in de kleedkamer afstand.
 • Na de training moet je de zaal zo snel mogelijk verlaten. 
 • De ballen moeten na elke training worden schoongemaakt met de daarvoor aanwezige desinfectiemiddelen.

Het betreden en verlaten van de velden op trainingsavonden:

Let op: er zal geen 10 minuten meer zitten tussen de trainingsronden in het nieuwe trainingsschema per 31 augustus. Dit betekent dat de trainingsgroepen die aan het begin van hun training het veld betreden, de trainingsgroep die het veld verlaat aan het eind van hun training zullen treffen. Dit willen we natuurlijk vermijden om de afstand tot elkaar te bewaren.

Daarom zullen bij het ingaan van het nieuwe trainingsschema de trainingsgroepen hun spullen aan één kant van de tribune neer te leggen en ook aan deze kant van de tribune het veld te betreden en verlaten. De andere trainingsgroep zal dan hetzelfde doen aan de andere kant van de tribune om zo contact tussen de trainingsgroepen zo veel mogelijk te mijden. Het gaat er dan als volgt uitzien voor alle trainingsavonden:

Groep 1 18.30-20.00
Veld 1/2*: aan de muurkant/rechterkant gezien vanaf de velden
Veld 3/4**: aan de muurkant/rechterkant gezien vanaf de velden

Groep 2 20.00-21.30
Veld 1/2*: aan de kant van de zaalingang/linkerkant gezien vanaf de velden
Veld 3/4**: aan de kant van de ingangzaal/linkerkant gezien vanaf de velden

Groep 3 21.30-23.00
Veld 1/2*: aan de muurkant/rechterkant gezien vanaf de velden
Veld 3/4**: aan de muurkant/rechterkant gezien vanaf de velden

* links bij binnenkomst in de zaal
** rechts bij binnenkomst in de zaal

Corona coördinatoren:

SKC heeft twee corona coördinatoren aangesteld waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Dit zijn onze voorzitter Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en onze wedstrijdsecretaris Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Ioa en Anouk lopen rond in groene vestjes met hun naam erop. Ook de rest van het bestuur loopt in deze vestjes rond en kun je altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. 

Contact: 

Neem bij vragen contact op met onze corona coördinatoren Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ook kan er direct contact worden opgenomen met het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
- ENGLISH -


This year we will have to deal with corona measures and restrictions on both volleyball and activities. SKC will follow the restrictions and advice from the government, RIVM, Nevobo and the USC. Within these limits, we aim to organise as many practices, competitions and activities as possible. On this page you will find the most recent information about the applicable corona measures of SKC. Changes are also always communicated to members through other channels. 

Last updated on September 17, 2020.

 

Do NOT come to the USC if:

 • You have tested positive for the coronavirus. You can come to the USC again if you have been free of symptoms for at least 24 hours.
 • Stay at home if you have complaints (nose cold, coughing, fever or shortness of breath). This also applies if your housemates have complaints or have tested positive for coronavirus.
 • Also stay at home if you have been in an area designated by the Dutch government as an orange or red zone in the past ten days. For most orange and red zones, the urgent advice from the government is to go into quarantine for ten days after returning home. Check the latest updates on orange and red zones here.

Have you tested positive? Please contact the board as soon as possible, so we can take the necessary steps (Number chairman Ioa van den Bos: 06-53114308). E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

General hygiene and safety rules:

 • Wash your hands with soap before coming to the USC.
 • Disinfect your hands before entering the fields with the available disinfectants.
 • Keep a distance of 1.5 meters as much as possible.
 • Cough and sneeze in your elbow. 
 • Avoid touching your face.
 • Drink only from your own water bottle.
 • Follow the walking routes.
 • You can read more about these guidelines at uscleiden.nl/corona.

On September 1, the Nevobo released a protocol on responsible sporting and playing matches in times of corona. More information and also the corona protocol of NOC * NSF can be found here.

Competition and audience:

Guidelines for players:

 • Wash your hands frequently with soap and water, especially before and after visiting the sports venue.
 • Shaking hands and other physical contact such as high fives or hugs is not allowed, but make up another way to greet each other and the opponent.
 • Coaches and substitutes must keep a distance of 1.5 meters from each other outside the playing field.
 • When changing sides inbetween sets the game, clean the player bench.
 • It is not allowed to shout, yell or sing songs to the opponent. Modest celebration of a point is allowed.
 • Come to the sports hall already dressed in sports clothes, so that before the match there is little or no need to use the locker rooms. Try to shower at home as much as possible.

Guidelines for the audience:

We understand that it is fun to come and watch the matches as an audience. Unfortunately, the USC has decided that NO audience is allowed to be present at the matches. This also applies to everyone who has already played or still has to play that day. They are only allowed to enter the stands just before and shortly after their own match. Of course the players are only allowed to sit on the crosses. 

Opponents are unfortunately also not allowed to bring an audience. Drivers can wait in the canteen, but there is only limited space here and full = full. 

 

Canteen policy:

The canteen of the USC is open. However, as in other catering establishments, a number of measures are in force. We ask opponents to go home after their match as much as possible.

 • No alcohol is being served at the USC, to ensure everyone keeps 1,5 meter distance at all times.
 • There is a maximum number of chairs and stools in the USC and fieldcanteen. The intention is that people sit there and do not move these chairs. If they are occupied, it is full and any additional users will have to wait until there is a seat. No extra chairs will be placed.
 • Users have to go through the health check. Asking and answering questions is mandatory.
 • Users must be asked to leave their details for a possible source and contact research of the GGD.
  • Filling in the data is voluntary, but is strongly advised. This data will only be used for a possible source and contact study of the GGD.
  • If there is a group and one person orders for the entire group, then both the health check and the data are requested for everyone in the group.
  • Because it is difficult for USC to keep an overview of who has already gone through the health check and passed on the contact details, USC urges you to order your own drink at the bar.

Practices:

 • It is not mandatory to keep a distance of 1.5 meters on the field during the practice. For sports, this rule has been released by the Dutch government. However, try to keep a 1.5 meter distance from your trainer and teammates as much as possible for your own safety and that of others.
 • You may not cheer or yell in the hall. It is also strongly discouraged to have physical contact, e.g. through high fives, hugs, or hand clap.
 • You may be present at the USC a maximum of 10 minutes before your practice starts. 
 • Change as much as possible in the locker rooms to avoid crowds on the stands. Also keep your distance in the locker room.
 • After the practice, you must leave the hall as soon as possible.
 • The balls must be cleaned after each practice with the already present disinfectants.

Entering and leaving the field before and after practice:

Please note: there will not be a 10 minute break in between practice rounds anymore. This means that the training groups that enter the field at the beginning of their practice will meet the training group that leaves the field at the end of their practice. Of course, we want to avoid this in order to maintain the distance between them.

Therefore, from the new practice schedule on, the training groups will put their bags on one side of the stand and enter and leave the field on this side of the stand as well. The other training group will then do the same on the other side of the stand to avoid contact between the training groups as much as possible. It will look like this for all practice evenings:

Group 1 18.30-20.00
Field 1/2*: on the wall side/right side as seen from the fields
Field 3/4**: on the wall side/right side as seen from the field

Group 2 20.00-21.30
Field 1/2*: on the entrance side/left side as seen from the field
Field 3/4**: on the entrance side/left side as seen from the field

Group 3 21.30-23.00
Field 1/2*: on the wall side/right side as seen from the field
Field 3/4**: on the wall side/right side as seen from the field

* on the left when entering the room
** on the right when entering the room 

Corona coordinators:

SKC has appointed two corona coordinators to whom you can turn for questions and comments. These are our chairman Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and our competition secretary Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ioa and Anouk are walking around in green vest with their names on them. The rest of the board is also wears these vests and you can always address them with questions or remarks. 

Contact: 

If you have any questions, please contact our corona coordinators Ioa van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and Anouk Smekens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). You can also contact the board directly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).© 2019 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper