De CuCo verzorgt jaarlijks de spelregel- en scheidsrechterscursus binnen SKC. Daarnaast organiseert de CuCo ook andere volleybal gerelateerde cursussen en clinics, om zo spelers meer de kans te bieden om met elkaar te volleyballen. 

Deze commissie loopt van september tot september. 

Leden: Dominique Boormans, Myra de Laat, Thomas Weitering, en Ioa van den Bos
Commissie e-mail: Cuco@skcvolleybal.nl