De AcquisiCie is de commissie die zich bezig houdt met de sponsoring voor SKC. Om een volledig en overzichtelijk sponsoraanbod te hebben is deze commissie opgestart. Door de acquisitie te centraliseren kan er gemakkelijk contact gehouden worden met verschillende potentiële sponsoren.

Deze commissie loopt het hele collegejaar en wordt voorgezeten door de penningmeester van de vereniging. 

Leden: Jasper van der Zwet, Daniël Nugteren, Vera van Leeuwen, Rianka Eertink, Paulus, en Anouk Reijntjens
Commissie e-mail: acquisiCie@skcvolleybal.nl