De AcquisiCie is de commissie die zich bezig houdt met de sponsoring voor SKC. Om een volledig en overzichtelijk sponsoraanbod te hebben is deze commissie opgestart. Door de acquisitie te centraliseren kan er gemakkelijk contact gehouden worden met verschillende potentiële sponsoren.

Deze commissie loopt het hele collegejaar en wordt voorgezeten door de penningmeester van de vereniging. 

Leden: Jesse Grim, Sofievankoppen, Sam Stokx, en Nicole Haarmans
Commissie e-mail: acquisiCie@skcvolleybal.nl